Opleiding tot klinisch PNI-therapeut (jaar 2)

Klinische psycho-neuro-immunologie is ontstaan uit de PNI: een integratieve wetenschap ontwikkeld door de Amerikanen Ader, Felten en Cohen. De PNI heeft sindsdien een spectaculaire groei doorgemaakt, zowel op wetenschappelijk als op therapeutisch vlak. Omdat toepasbaarheid in de gezondheidszorg bij kPNI centraal staat, wordt er gesproken over klinische PNI.

 • De enige PNI-opleiding in Nederland
 • Praktisch toepasbare kennis
 • Docenten met jarenlange praktijkervaring
 • Ontwikkeld door Natura Foundation

 

U kunt zich hier in schrijven voor de opleiding tot PNI-therapeut die plaatsvindt in 2018. 

Prijs: € 3250,00

Deze opleiding geeft u diepgaande kennis van de universele werkingsmechanismen die aan de basis staan van de menselijke gezondheid. Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met een reeks aan omgevingsfactoren die deze werkingsmechanismen verstoren. Denk hierbij aan nutriëntarme of calorierijke voeding, weinig beweging, medicijngebruik, stress en een vervuild leefmilieu. Het resultaat: een ware pandemie van aandoeningen waarmee de gezondheidszorg dagelijks worstelt.

Aan de hand van een optimale anamnese, gevalideerde vragenlijsten en laboratoriumonderzoek leert u verstoorde werkingsmechanismen herkennen en interpreteren. U zoekt de oorzaak van acute en chronische symptomen binnen de ruimere context van de patiëntgeschiedenis en leert ziektebeelden te duiden binnen een evolutionair per¬spectief. Deze analytische kennis vertaalt u vervolgens in concrete behandelplannen, waarbij de individuele patiënt centraal staat. U maakt hierbij gebruik van voeding in al haar vormen, beweging, psychosociale interventies, epigenetica, resoleomics en deep learning.

De complexe interacties tussen omgevingsfactoren, biologische systemen (psychologie, neurologie, endocrinologie, sociologie, immunologie), onze genen en epigenen bepalen onze kans op ziekte. Als kPNI-therapeut beschikt u over de kennis en vaardigheden om deze factoren op natuurlijke wijze positief te beïnvloeden en de strijd aan te gaan met fibromyalgie, CVS, diabetes type 2, metabool syndroom, chronische pijn en een keur aan andere veelvoorkomende aandoeningen bij uw patiënt.

Sinds de oprichting van de opleiding klinische PNI in 1987 zijn al duizenden therapeuten opgeleid in ondermeer Nederland, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, Turkije en België.

Onderwijsprogramma
Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen binnen de psychologie, neurologie, endocrinologie, sociologie, immunologie en de interactie tussen al deze systemen. De praktisch toepasbare lesstof is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en ervaring uit de praktijk.

Vooropleiding
Basiskennis orthomole­culaire geneeskunde en medische basis­kennis op HBO-niveau wordt sterk aan­geraden. Geïnteresseerden zonder medische vooropleiding zijn welkom met de aantekening dat zij zonder medische basiskennis niet in aanmerking komen voor lidmaatschap van beroepsverenigingen. Voor het volgen van jaar 2 dient men eerst jaar 1 te hebben afgerond.

Duur van de opleiding
2 x 18 dagen (verspreid over 2 jaren). 

Studiebelasting
280 klokuren per studiejaar, waarvan 135 contacturen per studiejaar.
In totaal omvat de studiebelasting van de opleiding 560 klokuren waarvan 270 contacturen. De overige uren worden besteed aan voorbereiding en verwerking van de lesstof.

Aantal contacturen
2 x 135 uur (verspreid over 2 jaren).

Lesmateriaal
Tijdens de eerste module van de PNI-opleiding (jaar 1) ontvangt u van de Natura Foundation het naslagwerk voor jaren 1 en 2. Het behandelt onderwerpen die regelmatig in de (PNI-)praktijk aan de orde komen. Hierbij is niet dezelfde volgorde aangehouden als de lesmodules. Waar de lessen erop zijn gericht u bekend te maken met het therapeutisch werkveld, gaat het naslagwerk wat dieper in op een aantal specifieke aandoeningen. Zo kunt u goed zien hoe de klinische PNI binnen haar context, de gezondheidszorg, functioneert.

Er wordt niet van u verwacht dat u alle kennis uit het naslagwerk uit het hoofd leert – daarvoor is de reikwijdte van de klinische PNI veel te groot. De PNI-opleiding biedt u de kennis waarmee u de onderwerpen in het naslagwerk steeds beter leert begrijpen. Om u hier optimaal bij te helpen, zijn tevens uitgebreide literatuurlijsten opgenomen van relevante naslagwerken. Zo kunt u zich tijdens de opleiding en daarna op eigen initiatief verder verdiepen in de klinische PNI.

Tevens heeft u tijdens de opleiding toegang tot het afgesloten gedeelte van de website. Hier kunt u de hand-outs en artikelen downloaden.

Examen
Klik hier voor meer informatie over het examen.

Prijs
2017: € 3.250,- per studiejaar (vrijgesteld van BTW), inclusief lunch, koffie/thee en lesmateriaal. Wanneer u als Belgische cursist gebruik wenst te maken van betaling via de KMO-portefeuille dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier onder de kop 'Opmerkingen'.

Lestijden
Van 9.00 uur tot 17.30 uur.

Accreditatie
De opleiding wordt als nascholing geaccrediteerd door de MBOG, BBOW-APSO, KTNO, NWP en VNT.

FAQ 

Lees hier de veelgestelde vragen over deze opleiding en de antwoorden.

De kPNI-opleiding is geschikt voor (orthomoleculair) therapeuten, artsen, specialisten, psychologen, natuurgeneeskundigen, fysiotherapeuten, osteopaten, diëtisten en andere professionals in de gezondheidszorg. Voor het volgen van jaar 2 dient u eerst jaar 1 te hebben afgerond.

Doel opleiding
Het opleiden van klinisch PNI-therapeuten die in staat zijn patiënten te behandelen op basis van wetenschappelijke kennis, daarbij gebruikmakend van interventies op het gebied van klinische psycho-neuro-immunologie.

Na afronding van de opleiding is de student in staat om:

 • de werkingsmechanismen die aan de basis staan van een goede menselijke gezondheid te herkennen en benoemen
 • verstoorde werkingsmechanismen met behulp van diagnostische instrumenten te herkennen, interpreteren en naar een kPNI-behandelplan te vertalen
 • zowel acute als chronische aandoeningen te behandelen, waarbij de oorzaken van actuele symptomen binnen de ruimere context van de patiëntgeschiedenis worden geplaatst
 • zowel persoonsgebonden als protocollaire behandelingen op te stellen, waarbij voeding, beweging en gedragstherapie centraal staan
 • voedingssupplementen, fytotherapeutica en andere natuurlijke interventies op verantwoorde en weloverwogen wijze in te zetten
 • kennis over de evolutionaire oorsprong van de mens toe te passen binnen de hedendaagse gezondheidskunde
 • zijn/haar professionele grenzen te (h)erkennen en ook als zodanig te handelen binnen de dagelijkse praktijk

Blok 6 Wondgenezing, resoleomics en pijn 
Dag 19 - Fysiologische wondgenezing bij acute aandoeningen
Dag 20 - Resoleomics: de wetenschap van de oplossing
Dag 21 - Pijn

Blok 7 Beweging als medicijn
Dag 22 - De rol van beweging binnen een evolutionair model
Dag 23 - Combinatie beweging en voeding als basis van de behandeling
Dag 24 - Beweging en whole food treatment bij immunologische ziektebeelden

Blok 8 De inwendige organen, lever, alvleesklier, nieren, longen en botten
Dag 25 - Organen I
Dag 26 - Organen II
Dag 27 - Organen III
Dag 28 - Organen IV

Blok 9 Wetenschap en methodologie 
Dag 29 - Wetenschap en methodologie
Dag 30 - Effect vitamine D, omega-3 en andere vetzuren op gezondheid 

Blok 10 Van jong tot oud: kinderen, vrouwen, mannen en mensen op leeftijd
Dag 31 - Het kind binnen de klinische PNI
Dag 32 - Het grote verschil tussen mannen en vrouwen
Dag 33 - De oudere mens

Blok 11 Slotintegratie en bioritme
Dag 34 - Integratie van de lesstof
Dag 35 - Patiëntencasussen en bespreking van casussen
Dag 36 - Conclusie en afronding

Numansdorp 2017

Dag 1-3 Donderdag 2 t/m zaterdag 4 februari 2017
Dag 4-6 Woensdag 8 t/m vrijdag 10 maart 2017
Dag 7-8 Donderdag 20 t/m vrijdag 21 april 2017
Dag 9-11 Maandag 29 t/m woensdag 31 mei 2017
Dag 12-13 Maandag 26 t/m dinsdag 27 juni 2017
Dag 14-15 Donderdag 14 t/m vrijdag 15 september 2017
Dag 16-18 Maandag 13 t/m woensdag 15 november 2017


Houten 2017

Dag 1-3 Donderdag 21 t/m zaterdag 23 september 2017
Dag 4-6 Woensdag 25 t/m vrijdag 27 oktober 2017
Dag 7-8 Dinsdag 28 t/m woensdag 29 november 2017
Dag 9-11 Woensdag 24 t/m vrijdag 26 januari 2018
Dag 12-15 Dinsdag 13 t/m vrijdag 16 februari 2018 
Dag 16-18 Dinsdag 27 t/m donderdag 29 maart 2018
   

Wegens omstandigheden is de cursuslocatie voor de PNI-2 groep 2 in Houten op verschillende cursusdata gewijzigd. Voor de duidelijkheid zijn alle data en locaties voor je op een rij gezet:

De lessen van 28 en 29 november vinden plaats bij van der Valk Hotel De Bilt Utrecht, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt, telefoonnummer: 030 220 5811

De lessen van 24 t/m 26 januari  vinden plaats bij van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten telefoonnummer: 030 634 6800

De lessen van 13 t/m 16 februari en 27 t/m 29 maart vinden plaats bij van der Valk Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen, telefoonnummer: 0347 325959.

Numansdorp

Ons opleidingscentrum bevindt zich in het centrum van Numansdorp,op 20 minuten rijden van Rotterdam en Dordrecht. De locatie is zowel met eigen, als openbaar vervoer bereikbaar. Er zijn diverse overnachtingsmogelijkheden in en rondom Numansdorp. Klik hier voor de routebeschrijving naar het opleidingscentrum en het overzicht van de overnachtingsmogelijkheden.

Houten
De Roskam, Plein 25, 3991 DL, Houten. 
Website: http://www.deroskam.com

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren, Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Internetbureau W3S