Opleiding tot klinische PNI-therapeut (jaar 1)

Klinische psycho-neuro-immunologie is ontstaan uit de PNI: een integratieve wetenschap ontwikkeld door de Amerikanen Ader, Felten en Cohen. De PNI heeft sindsdien een spectaculaire groei doorgemaakt, zowel op wetenschappelijk als op therapeutisch vlak. Omdat toepasbaarheid in de gezondheidszorg bij kPNI centraal staat, wordt er gesproken over klinische PNI.

 • De enige PNI-opleiding in Nederland
 • Praktisch toepasbare kennis
 • Docenten met jarenlange praktijkervaring
 • Ontwikkeld door Natura Foundation
Prijs: € 3250,00

Deze opleiding geeft u diepgaande kennis van de universele werkingsmechanismen die aan de basis staan van de menselijke gezondheid. Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met een reeks aan omgevingsfactoren die deze werkingsmechanismen verstoren. Denk hierbij aan nutriëntarme of calorierijke voeding, weinig beweging, medicijngebruik, stress en een vervuild leefmilieu. Het resultaat: een ware pandemie van aandoeningen waarmee de gezondheidszorg dagelijks worstelt.

Aan de hand van een optimale anamnese, gevalideerde vragenlijsten en laboratorium onderzoek leert u verstoorde werkingsmechanismen herkennen en interpreteren. U zoekt de oorzaak van acute en chronische symptomen binnen de ruimere context van de patiëntgeschiedenis en leert ziektebeelden te duiden binnen een evolutionair perspectief. Deze analytische kennis vertaalt u vervolgens in concrete behandelplannen, waarbij de individuele patiënt centraal staat. U maakt hierbij gebruik van voeding in al haar vormen, beweging, psychosociale interventies, epigenetica, resoleomics en deep learning.

De complexe interacties tussen omgevingsfactoren, biologische systemen (psychologie, neurologie, endocrinologie, sociologie, immunologie), onze genen en epigenen bepalen onze kans op ziekte. Als kPNI-therapeut beschikt u over de kennis en vaardigheden om deze factoren op natuurlijke wijze positief te beïnvloeden en de strijd aan te gaan met fibromyalgie, CVS, diabetes type 2, metabool syndroom, chronische pijn en een keur aan andere veelvoorkomende aandoeningen bij uw patiënt.

Sinds de oprichting van de opleiding klinische PNI in 1987 zijn al duizenden therapeuten opgeleid in ondermeer Nederland, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, Turkije en België

Onderwijsprogramma
Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen binnen de psychologie, neurologie, endocrinologie, sociologie, immunologie en de interactie tussen al deze systemen. De praktisch toepasbare lesstof is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en ervaring uit de praktijk. 

Vooropleiding
Basiskennis orthomole­culaire geneeskunde en medische basis­kennis op HBO-niveau wordt sterk aan­geraden. Geïnteresseerden zonder medische vooropleiding zijn welkom met de aantekening dat zij zonder medische basiskennis niet in aanmerking komen voor lidmaatschap van beroepsverenigingen. Voor het volgen van jaar 2 dient men eerst jaar 1 te hebben afgerond.

Duur van de opleiding
2 x 18 dagen (verspreid over 2 jaren). 

Studiebelasting
280 klokuren per studiejaar, waarvan 135 contacturen per studiejaar.

In totaal omvat de studiebelasting van de PNI 1 & 2 opleiding 560 klokuren waarvan 270 contacturen. De overige uren worden besteed aan voorbereiding en verwerking van de lesstof.

Aantal contacturen
2 x 135 uur (verspreid over 2 jaren).

Lesmateriaal
Tijdens de eerste module van de PNI-opleiding (jaar 1) ontvangt u van de Natura Foundation het naslagwerk voor jaren 1 en 2. Het behandelt onderwerpen die regelmatig in de (PNI-)praktijk aan de orde komen. Hierbij is niet dezelfde volgorde aangehouden als de lesmodules. Waar de lessen erop zijn gericht u bekend te maken met het therapeutisch werkveld, gaat het naslagwerk wat dieper in op een aantal specifieke aandoeningen. Zo kunt u goed zien hoe de klinische PNI binnen haar context, de gezondheidszorg, functioneert.

Er wordt niet van u verwacht dat u alle kennis uit het naslagwerk uit het hoofd leert – daarvoor is de reikwijdte van de klinische PNI veel te groot. De PNI-opleiding biedt u de kennis waarmee u de onderwerpen in het naslagwerk steeds beter leert begrijpen. Om u hier optimaal bij te helpen, zijn tevens uitgebreide literatuurlijsten opgenomen van relevante naslagwerken. Zo kunt u zich tijdens de opleiding en daarna op eigen initiatief verder verdiepen in de klinische PNI.

Tevens heeft u tijdens de opleiding toegang tot het afgesloten gedeelte van de website. Hier kunt u de hand-outs en artikelen downloaden.

Examen
Klik hier voor meer informatie over het examen.

Prijs
2017: € 3.250,- per studiejaar (vrijgesteld van BTW), inclusief lunch, koffie/thee en lesmateriaal. Wanneer u als Belgische cursist gebruik wenst te maken van betaling via de KMO-portefeuille dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier onder de kop 'Opmerkingen'.

Lestijden
Van 9.00 uur tot 17.30 uur.

Accreditatie
De opleiding wordt als nascholing geaccrediteerd door de MBOG, BBOW-APSO, KTNO, NWP en VNT.

FAQ 

Lees hier de veelgestelde vragen over deze opleiding en de antwoorden.

De kPNI-opleiding is geschikt voor (orthomoleculair) therapeuten, artsen, specialisten, psychologen, natuurgeneeskundigen, fysiotherapeuten, osteopaten, diëtisten en andere professionals in de gezondheidszorg. 

Wegens veranderde eisen van de zorgverzekeraars, is er veel verwarring omtrent de exacte toelatingseisen voor diverse beroepsverenigingen. Voor de meest actuele situatie over aanmeldeisen, gaat u naar de website van desbetreffende beroepsvereniging. 

Het opleiden van klinisch PNI-therapeuten die in staat zijn patiënten te behandelen op basis van wetenschappelijke kennis, daarbij gebruikmakend van interventies op het gebied van klinische psycho-neuro-immunologie.

Na afronding van de opleiding is de student in staat om:

 • de werkingsmechanismen die aan de basis staan van een goede menselijke gezondheid te herkennen en benoemen
 • verstoorde werkingsmechanismen met behulp van diagnostische instrumenten te herkennen, interpreteren en naar een kPNI-behandelplan te vertalen
 • zowel acute als chronische aandoeningen te behandelen, waarbij de oorzaken van actuele symptomen binnen de ruimere context van de patiëntgeschiedenis worden geplaatst
 • zowel persoonsgebonden als protocollaire behandelingen op te stellen, waarbij voeding, beweging en gedragstherapie centraal staan
 • voedingssupplementen, fytotherapeutica en andere natuurlijke interventies op verantwoorde en weloverwogen wijze in te zetten
 • kennis over de evolutionaire oorsprong van de mens toe te passen binnen de hedendaagse gezondheidskunde
 • zijn/haar professionele grenzen te (h)erkennen en ook als zodanig te handelen binnen de dagelijkse praktijk

INHOUD PNI-OPLEIDING (JAAR 1)

Blok 1 Inleiding in de klinische PNI
Dag 1 - Inleiding in de klinische PNI
Dag 2 - Evolutieleer: oorsprong van de mens
Dag 3 - Voeding, beweging, cultuur en psyche; klinische PNI en evolutionaire biologie

Blok 2 Neuro-endocrinologie en stresstolerantie
Dag 4 - Neuro-endocrinologie en het Enteric Nervous System
Dag 5 - Klinische PNI: assen, interacties en klinische relevantie
Dag 6 - Insulineresistentie en het metabool syndroom

Blok 3 Onderzoek, diagnostiek & communicatie
Dag 7 - Evolutionaire achtergrond van gedrag
Dag 8 - Communicatie en communicatievaardigheden
Dag 9 - Het diagnostisch proces
Dag 10 - Diagnostiek in de praktijk
Dag 11- Klinisch chemisch onderzoek; validiteit, betrouwbaarheid; vetzuren in de kliniek, vitamine A & Dag 12 - Epigenetica en genetica

Blok 4 Het immuunsysteem
Dag 13 - Het immuunsysteem
Dag 14 - Laaggradige ontsteking
Dag 15 - De bekendste syndromen: auto-immuunziekten, auto-ontstekingsziekten, neurodegeneratie

Blok 5 Integratie en toepassing
Dag 16 - De 5 metamodellen en het zelfzuchtige brein
Dag 17 - De 5 metamodellen, 10 werkingsmechanismen, antropogene factoren en het zelfzuchtige immuunsysteem 
Dag 18 - De 5 metamodellen en het zelfzuchtige metabolisme

Numansdorp - 2017

Dag 1-3 Maandag 6 t/m woensdag 8 februari 2017
Dag 4-6 Dinsdag 21 t/m donderdag 23 maart 2017
Dag 7-8 Dinsdag 18 t/m woensdag 19 april 2017
Dag 9-10 Donderdag 18 t/m vrijdag 19 mei 2017
Dag 11-12 Donderdag 15 t/m vrijdag 16 juni 2017
Dag 13-15 Maandag 4 t/m woensdag 6 september 2017
Dag 16-18 Maandag 2 t/m woensdag 4 oktober 2017

 

Houten - 2017/2018

Dag 1-3 Dinsdag 26 t/m donderdag 28 september 2017
Dag 4-6 Maandag 6 t/m woensdag 8 november 2017
Dag 7-10 Maandag 11 t/m donderdag 14 december 2017
Dag 11-12 Maandag 29 t/m dinsdag 30 januari 2018
Dag 13-15 Maandag 5 t/m woensdag 7 maart 2018
Dag 16-18 Dinsdag 3 t/m donderdag 5 april 2018

Wegens omstandigheden is de cursuslocatie op verschillende cursusdata gewijzigd voor PNI-1 groep 2. Voor de duidelijkheid hierbij alle data en locaties voor jullie op een rij.

De lessen van 11, 12, 13 en 14 december vinden plaats bij van der Valk Hotel Tiel, Laan van Westroijen 10, 4003 AZ Tiel, telefoon: 0344 622 020

De lessen van 29 en 30 januari en 5, 6 en 7 maart  vinden plaats bij van der Valk Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen, telefoon 0347 325959.

De lessen van 3, 4 en 5 april  vinden plaats bij van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten Telefoon: 030 634 6800

 

Numansdorp
Ons opleidingscentrum bevindt zich in het centrum van Numansdorp,op 20 minuten rijden van Rotterdam en Dordrecht. De locatie is zowel met eigen, als openbaar vervoer bereikbaar. Er zijn diverse overnachtingsmogelijkheden in en rondom Numansdorp. Klik 
hier voor de routebeschrijving naar het opleidingscentrum en het overzicht van de overnachtingsmogelijkheden.

Houten
De Roskam, Plein 25, 3991 DL, Houten. 
Website: http://www.deroskam.com

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren, Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Internetbureau W3S