Opleiding klinische psycho-neuro-immunologie - inschrijven volledige opleiding (jaar 1 t/m 3)

Binnen de wetenschappelijke discipline klinische psycho-neuro-immunologie worden psychologie, neurologie, immunologie en biologie met elkaar verbonden en oorzakelijke verbanden gelegd. Zo worden complexe werkingsmechanismen blootgelegd. Tijdens de opleiding kPNI specialiseer je jezelf in kPNI behandelstrategieën en ontwikkel je vaardigheden waarmee je van symptoom en oorzaak tot diagnose en behandeling komt.
Prijs: € 3500,00

Tijdens de opleiding  kPNI specialiseer je jezelf in kPNI behandelstrategieën en ontwikkel je vaardigheden waarmee je  van symptoom en oorzaak tot diagnose en behandeling komt. De opleiding is verdeeld over 3 blokken van 18 dagen, verspreid over 3 jaar.

In Nederland organiseert Bonusan de opleiding in samenwerking met haar partner  Natura Foundation. Natura Foundation is bijna twintig jaar het toonaangevende kennisinstituut op het gebied van klinische psycho-neuro-immunologie (kPNI).

Klinische PNI is als praktische, integratieve wetenschap meer dan de som van zijn onderliggende specialisaties. De biologie heeft daar een mooi woord voor: emergentie. Op elk hoger niveau van een systeem komen er eigenschappen bij die alleen te verklaren zijn vanuit complexe interacties op de niveaus daaronder. Zo zijn organen meer dan de som van hun weefsels en is de mens meer dan de som van zijn organen.

Natura Foundation loopt met klinische PNI al bijna twintig jaar voorop. In die periode hebben we grenzen verlegd en innovatieve wetenschap geïntroduceerd, zoals kennis van de darm-microbioom-hersenas, leaky gut, laaggradige ontstekingen, epigenetica, evolutionaire geneeskunde en de paleolithische voedings- en levensstijl. Al deze factoren hebben een overduidelijke invloed op onze gezondheid; zo lang we de mens niet gaan zien als ‘superorganisme’, is geen enkele behandeling compleet.

De kracht van klinische PNI ligt echter niet in het verleden: we onderzoeken, verzamelen, creëren en ontsluiten steeds meer kennis. We bestuderen intensief de communicatie tussen de verschillende lichaamssystemen langs neurologische, biochemische en fysieke pathways. Psychologie, sociologie, neurologie, immunologie, endocrinologie, evolutiebiologie: het komt allemaal samen in klinische PNI. Daarom noemen we klinische PNI een metadiscipline. Dit vormt de basis voor een vooruitstrevende totaaltherapie die meer is dan de som van zijn onderliggende specialisaties.

Maar hoe pas je een metadiscipline als klinische PNI eigenlijk toe in de praktijk? Wie complexe systemen zoals de mens binnen zijn omgeving wil beïnvloeden, moet werken vanuit een stevig fundament. Daarom rust onze opleiding op drie pijlers: begrijpen hoe het werkt, kennis actief toepassen in de praktijk en weten waar die kennis vandaan komt. Als structurerend principe werken we met werkingsmechanismen, metamodellen en een hiërarchie van prioriteiten. Deze denkmiddelen stellen je in staat oorzaken en symptomen in een logische tijdsvolgorde te plaatsen. Zo ontstaat er geen contextloze foto van een symptoom, maar een biografische film van de volledige mens en zijn ziekte.

Homo universalis
Wie de klinische PNI bestudeert wordt een echte Homo universalis. Je vergaart enorm veel kennis van alle lichamelijke, psychische en sociale systemen en hun interacties. Je duikt diep in de pathofysiologie van schijnbaar ongerelateerde ziektebeelden op zoek naar oorzaken, patronen, betekenis en onderlinge samenhang. En wij leren je alle kennis en vaardigheden die je op deze wetenschappelijke, professionele én persoonlijke reis nodig hebt. Daarmee kun je de oorzaken preventief en curatief aanpakken, maar ook je cliënt meer zelfinzicht geven en stimuleren tot therapietrouw. Alleen zo kunnen we de onnodige ziektelast in onze maatschappij uiteindelijk het hoofd bieden.

Accreditatie

NWP - toelating nieuwe leden: studenten die deze opleiding met een diploma hebben afgesloten kunnen, mits zij voldoen aan de toelatingseis van een erkende Westers Medische Basisopleiding van min. 40 ECT’s, lid worden van de NWP. Zij komen dan in aanmerking voor de licentie Westerse Natuurlijke Geneeswijzen - Natuurgeneeskunde.

NWP - bijscholing bestaande leden: 3 punten per dag voor de licentie Natuurgeneeskunde of 1,5 punt per dag licentie Natuurgeneeskunde en 1,5 punt per dag licentie Westers-Medisch.

MBOG: leden krijgen per jaar 12 orthomoleculaire en 12 algemeen medische punten. Met de 3-jarige kPNI-opleiding dekken leden 3 jaar lang alle verplichte bijscholingen af.

NVKH: leden die deze opleiding volgen mogen, na vertoon van een deelnamecertificaat, 4 dagen nascholing per jaar opgeven.

VBAG: geaccrediteerd als bij- en nascholing.

BATC: geaccrediteerd als bij- en nascholing.

BBOW-APSO: geaccrediteerd (gelijk aan aantal contacturen).

NVST: geaccrediteerd als bij- en nascholing.

CAT-complementair: geaccrediteerd.

Noot: KTNO-nummer: K9298. Deze opleiding beslaat 123 EC.

Noot: neem voor meer informatie contact op met de betreffende beroepsvereniging.

 

Studiebelasting
Lesuren: 153 uur per lesjaar, waarvan 126 contacturen per lesjaar. In totaal omvat het aantal lesuren van de opleiding 459 uur, waarvan 378 contacturen. 

Zelfstudie-uren: gemiddeld zal er 15 tot 25 uur per module aan voorbereiding en verwerking van de lesstof besteed moeten worden. De zelfstudie-uren zijn een gemiddelde; het werkelijke aantal benodigde uren is sterk afhankelijk van individuele (voor)kennis, capaciteiten en ervaring. 

 

Duur van de opleiding
De opleiding is verdeeld over 3 blokken van 18 dagen, verspreid over 3 jaar. In totaal bestaat de opleiding dus uit 18 modules en 54 dagen.


Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden.


Deelnamecertificaat
Indien men bij minimaal 80% van een leerjaar aanwezig is geweest, ontvangt men daarvoor een deelnamecertificaat.


Examen en diploma
In module 1 van jaar 2 en in module 1 van jaar 3 wordt er een schriftelijk examen (multiple choice) afgenomen. Na afloop van jaar 3 wordt het laatste schriftelijke examen afgenomen en wordt afgesloten met een mondeling examen. Tijdens dit examen wordt door middel van het afnemen van een anamnese en het opstellen van een behandelplan de totale lesstof behandeld. Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, mag de titel ‘Therapeut in de klinische psycho-neuro-immunologie’ worden gevoerd.


Lestijden
Van 9.00 tot 17.30 uur.


Cursusbrochure
Download hier.

Prijs en inschrijven
Het is mogelijk om per jaar in te schrijven of direct voor de volledige opleiding.

Optie 1: inschrijven volledige opleiding
Je schrijft je in voor de volledige opleiding. Uiteraard betaal je per jaar het lesgeld en is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar). Je betaalt dan drie jaar lang het opleidingstarief van het jaar waarin je begon.

Indien je toch een jaar wilt overslaan, en vervolgens weer verder gaat, betaal je het dan geldende opleidingstarief.

Optie 2: inschrijven per jaar
Je schrijft je elk studiejaar opnieuw in voor het dan geldende opleidingstarief. Ook hier is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar).

Prijs 2019:
€ 3500,- (vrijgesteld van BTW, incl. koffie/thee, lunch en lesmateriaal).

 

Docenten
Dr. Leo Pruimboom
Wetenschappelijk directeur Natura Foundation, kPNI-therapeut, fysioloog en fysiotherapeut. Master in kPNI, Solution Focused Brief Therapy en NLP.

Prof. dr. Frits Muskiet
Klinisch-chemicus aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en emeritus hoogleraar Pathofysiologie en klinischchemische analyse.

Margo Peinemann
kPNI-therapeut.

Tom Fox
kPNI-therapeut, sportwetenschapper en heilpraktiker. Master in kPNI.

Dr. Remko Kuipers
Cardioloog en gepromoveerd in evolutionaire geneeskunde.

Fien Demeulemeester
kPNI-therapeut en osteopaat.

Erik Schut
kPNI-therapeut, acupuncturist, fysiotherapeut. Master in kPNI.

Martijn van Raamsdonk
kPNI-therapeut, fysiotherapeut en manueel therapeut.​

FAQ 

Lees hier de veelgestelde vragen over deze opleiding en de antwoorden.

Vooropleiding
Een (para)medische HBO-opleiding of een afgeronde cursus medische basiskennis én een opleiding tot orthomoleculair therapeut.


Doelgroep
(Para)medische gezondheidsprofessionals, zoals orthomoleculair therapeuten, natuurgeneeskundig therapeuten, artsen, fysiotherapeuten, osteopaten, sporttherapeuten, (sport)diëtisten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Het opleiden van klinisch PNI-therapeuten die in staat zijn patiënten te behandelen op basis van wetenschappelijke kennis, daarbij gebruikmakend van interventies op het gebied van klinische psycho-neuro-immunologie.

 

Jaar 1
Module 1 Inleiding in de klinische Psycho-Neuro-Immunologie
We nemen je mee op een reis langs alle vakgebieden die de klinische PNI met elkaar verbindt en laten je zien waar deze wetenschappelijke kennis vandaan komt.

Module 2 Evolutionaire  geneeskunde
Je leert meer over de evolutionaire drukfactoren die ons mens hebben gemaakt en ziet hoe evolutionaire biologie de kracht van de huidige psychiatrische en geneeskundige interventies kan vergroten.

Module 3 Neuro-endocrinologie
Je maakt kennis met effectieve natuurlijke interventies waarmee je de homeostase na acute of chronische stress weer kunt herstellen. 

Module 4 Immunologie in kPNI
Het wordt duidelijk dat het immuunsysteem een niet te onderschatten invloed heeft binnen ons lichaam en dat we gezondheid en ziekte daar nooit los van kunnen zien.

Module 5 Wondheling en resoleomics
Je leert welke natuurlijke interventies helpen bij verwondingen, maar ook dat het lichaam beschikt over een evolutionair mechanisme om dit zélf op te lossen: resoleomics.

Module 6 Interne organen: botten, spijsverteringssysteem, lever en  pancreas
De interne organen van de mens hebben samen een lange evolutie doorgemaakt. We bespreken in dit verband de wederzijdse verbindingen met andere organen, de hersenen en het immuunsysteem en welke consequenties dit heeft voor de behandeling.

 

Jaar 2
Module 7 Integratie: de drie egoïstische systemen
Na een eerste jaar van kennisvergaring, ben je gevorderd genoeg om de opgedane kennis en vaardigheden een plek te geven binnen een diagnostisch proces dat de dieperliggende oorzaken van gezondheid en ziekte blootlegt.

Module 8 & 9 Klinische PNI Diagnostiek
Je leert hoe je een kPNI-anamnese afneemt en wat de rol is van de vijf metamodellen. Ook psychologische gesprekstechnieken komen aan bod. Daarnaast behandelen we klinisch-chemisch onderzoek binnen de kPNI-diagnose.

Module 10 Beweging en voeding binnen de KPNI
Het zittende leven en een tekort aan lichaamsbeweging zijn risicofactoren voor de ontwikkeling van chronische ziektebeelden. Veel van deze hedendaagse aandoeningen kun je voorkomen of genezen met voeding en beweging.

Module 11 Interne organen 2 (hart, longen, nieren, hypothalamus)
We verkennen samen de verbindingen tussen het hart- en vaatstelsel, de longen en de nieren en hun interacties met andere organen, de hersenen, het immuunsysteem en de stofwisseling.

Module 12 Het verschil tussen kind, man en vrouw en de oudere mens
Je leert de universele principes van kPNI - zoals werkingsmechanismen en metamodellen - vertalen naar een behandeling op maat voor kinderen, mannen, vrouwen
en ouderen.

 

Jaar 3
Module 13 Integratie jaar 1 en 2: neurodegeneratie als ultieme consequentie van het moderne leven
Met de kennis die je hebt opgebouwd, kunnen we nu immunologie, neurologie en psychologie integreren binnen de samenleving als geheel.

Module 14 & 15 Psychologie in de klinische PNI
Je bestudeert de invloed van de psyche op het algemeen functioneren van de mens en andersom. Je leert psychologische kPNI-interventies, zoals deep learning, aan te wenden voor sturing van het gedrag. Na deze twee modules ben je goed voorbereid om effectief en verantwoord om te gaan met de
emotionele kant van de mens.

Module 16 (Top)Sport binnen de klinische PNI
In deze module leer je (top)sporters effectief begeleiden op het gebied van blessurebehandeling en -preventie, prestatieverbetering en stresstolerantie.

Module 17 Lifestyle Medicine volgens de klinische PNI
We kijken samen naar de rol die preventieve en curatieve lifestylegeneeskunde kunnen spelen binnen de huidige gezondheidszorg.

Module 18 Integratie van drie jaar klinische PNI via de implicatie van PNI in andere delen van de maatschappij zoals de politiek, het bedrijfsleven en het schoolsysteem
We integreren alle kennis en vaardigheden die je de afgelopen drie jaar hebt geleerd tot één overkoepelende visie op gezondheid.

Download hier het curriculum. 

Start jaar 2019 (locatie Vianen)
Module 1: Introductie
maandag 23 september t/m woensdag 25 september 2019

Module 2: Evolutionaire geneeskunde
Donderdag 12 december t/m zaterdag 14 december 2019

Module 3: Neuro-endocrinologie
Maandag 10 februari t/m woensdag 12 februari 2020

Module 4: Immuunsysteem
Maandag 9 maart t/m woensdag 11 maart 2020

Module 5: Wondheling, pijn, resoleomics
Maandag 20 april t/m woensdag 22 april 2020

Module 6: Organen (botten, lever, pancreas)
Maandag 22 juni t/m woensdag 24 juni 2020

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren, Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Internetbureau W3S