bloedwaardencheck lever

Bloedwaardencheck Lever

zondag 07 mei 2017
Heeft uw cliënt last van lichtgekleurde ontlasting, moeheid en vage buikklachten? Misschien is er dan wel sprake van een niet-alcoholische leververvetting. Wilt u meer zekerheid? Kies dan voor Bloedwaardencheck Lever.  

 

Sinds kort kunt u bij Bonusan in overleg met uw cliënt veertien verschillende bloedtesten aanvragen, van eenvoudige ijzertest tot complete screening van het bloed. Zo kunt u gericht onderzoek laten doen naar bijvoorbeeld vitaminen, mineralen, cholesterol of insuline. Eén van deze veertien bloedtesten is Bloedwaardencheck Lever.

 

De Bonusan Bloedwaardencheck Lever geeft u meer informatie over de gehaltes Gamma GT, ALAT en alkalische fosfatase in het bloed. Hierdoor wordt beter inzichtelijk of de lever van uw cliënt op dit moment voldoende in staat is om de gevolgen van zijn of haar levensstijl op te vangen. Herkent u symptomen van leverproblemen bij uw cliënt? Overweeg dan om de Bonusan Bloedwaardencheck Lever te laten afnemen.

 

De functies van de lever

De rol van de lever als ontgiftingsorgaan is welbekend. Maar de lever heeft nog veel meer belangrijke functies, onder andere binnen de stofwisseling van koolhydraten, vet, eiwitten, hormonen en bilirubine. Ook is het een belangrijk opslagorgaan voor glycogeen, vitaminen en ijzer. Wanneer de lever overbelast is, kan het deze taken niet of minder goed uitvoeren. Het is in het belang van uw cliënt om leverproblemen vlot te onderkennen.

 

Symptomen die op leverproblemen kunnen duiden:                       

 

 • Maagkrampen en opgeblazen gevoel
 • Lichtgekleurde urine en ontlasting
 • Spoortjes van bloed in de ontlasting
 • Diarree
 • Veel winderigheid en aandrang
 • Geelverkleuring van oogwit, tandvlees en huid (geelzucht)
 • Onderhuidse jeuk
 • Brandend maagzuur
 • Algeheel gevoel van vermoeidheid
 • Lethargie
 • Algemeen ziektegevoel
 • Slap gevoel
 • Misselijkheid en braken
 • Ernstig gewichtsverlies
 • Vochtophoping (oedeem)

 

Wat meet een levertest?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat een levertest niet direct de leverfunctie meet. Wat meet het dan wel? De uitslagen die een levertest oplevert, zeggen iets over het gehalte levercellen in het bloed die als gevolg van leverschade daarin zijn terechtgekomen. Wanneer deze cellen in verhoogde mate worden aangetoond, duidt dit dus indirect op leverschade. Zo duidt een verhoogd gehalte ALAT (ALanine AminoTransferrase) op schade aan de functionele cellen van de lever. Leverschade is een symptoom van een breed spectrum van aandoeningen.

Gamma GT kan verhoogd zijn in het plasma ten gevolge van medicijngebruik (phenytoïne, carbamazepine) en alcoholgebruik. Er bestaat daarbij een rechtstreeks verband tussen plasmawaarden en de hoeveelheid alcohol die is geconsumeerd. Deze waarden kunnen wekenlang verhoogd blijven, zelfs wanneer er gedurende die tijd geen alcohol meer gedronken wordt. Verhoogd Gamma GT wordt ook gevonden bij fibrose, cirrhose, diabetes type 2, niet-acoholische steatohepatitis en niet-alcoholische leververvetting (NAFLD. Alkalische fosfatase kan verhoogd zijn in de bloedbaan door een obstructie van de galwegen.

 

Referentiewaarden

De gangbare referentiewaarden voor ALAT, Gamma GT en alkalische fosfatase zijn:

 

ALAT

 • Mannen < 50 U/l
 • Vrouwen < 40 U/l

 

Gamma GT

 • Mannen < 45 U/l
 • Vrouwen < 35 U/l

 

Alkalische fosfatase

 • Volwassenen < 125 U/l
 • Tot 12 jaar < 350 U/l
 • Zwangeren < 200 U/l

 

De referentiewaarden voor bloeduitslagen zijn indicatief. Ze worden landelijk bepaald en regelmatig herzien. Voor meer informatie over de meest recente waarden, kijkt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC).

Ook bij onze tweedaagse cursus Bloedwaardentesten besteden we veel aandacht aan referentiewaarden, (combinaties van) bloeduitslagen en hun interpretatie. Deze cursus organiseren we samen met onze kennispartner Natura Foundation.

 

Resultaten interpreteren

Als behandelaar ontvangt u altijd als eerste de uitslagen van de Bloedwaardencheck. U interpreteert de resultaten zelf en integreert deze binnen uw behandeling. U kunt daarvoor ook een second opinion aanvragen. Bloedwaardencheck versterkt de relatie tussen u en uw cliënt en draagt in belangrijke mate bij aan het succes van de uiteindelijke interventie.

 

Bloedwaardencheck Lever

€ 35,00

Analysetijd: 1 werkdag

 

Bestellen

 

Bron

Ahmed N., Clinical Biochemistry, Oxford University Press, New York 2011, pp. 194-212.

 

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies