Hardlopen beter dan gewichtheffen

Hardlopen beter dan gewichtheffen?

woensdag 23 januari 2019

Duurtraining is mogelijk beter dan krachttraining als het gaat om gezond oud worden. Dit is de conclusie van Duitse onderzoekers die de resultaten van hun RCT studie onlangs publiceerden in de European Heart Journal.

 

Eerder is aangetoond dat lichamelijke beweging het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. Tevens zijn er gunstige effecten gevonden van beweging op de regeneratie en levensduur (senescentie) van cellen. Het onderzoeksteam deed verder onderzoek naar dit fenomeen en zochten het in het DNA. Het doel van deze prospectieve studie (Werner, 2018) was om de effecten van verschillende trainingswijzen op telomeerlengte en telomerase-activiteit te testen.

 

Cellulaire veroudering

Telomeren zijn de ‘beschermende’ uiteinden van onze chromosomen. Hoe ouder we worden, hoe korter de telomeren, wat uiteindelijk kan leiden tot celdood. Dit proces wordt gereguleerd door verschillende eiwitten, waaronder het enzym telomerase dat het korter maken remt en de telomeren zelfs kan verlengen. Telomeren en telomerase spelen dan ook een grote rol in cellulaire veroudering en onze gezondheid.

 

Drie trainingsvarianten

Aan het onderzoek deden 124 gezonde mensen met een inactieve leefstijl mee. De deelnemers werden willekeurig in vier groepen ingedeeld; 26 in de duurtraininggroep (zwemmen, hardlopen), 29 in de hoog-intensieve intervaltraining (HIIT) groep, 34 in de groep voor krachttraining en de overige 35 deelnemers namen deel aan de controlegroep. De interventie bestond uit drie trainingen per week van 45 minuten in elke trainingsgroep, gedurende 26 weken.

Van alle deelnemers werd bloed afgenomen bij aanvang van de studie. Dit gebeurde ook een week voor de studie en 48 uur voor het einde van de studie. De onderzoekers analyseerden de telomeerlengte en de activiteit van het enzym telomerase in de witte bloedcellen.

 

Verlengde telomeren

Zowel bij duurtraining als bij HIIT was de telomeraseactiviteit twee tot drie keer verhoogd vergeleken met de controlegroep en voorafgaand aan de studie. Bovendien waren in dezelfde twee interventiegroepen de telomeerlengtes aanzienlijk verlengd. Bij krachttraining werd dit effect niet gevonden.

 

Jagen, vechten en rondtrekken

Als we deze uitkomsten vanuit een evolutionair perspectief bekijken is er overeenkomst te zien met het bewegingspatroon van mensen die in de oertijd leefden. Professor Milind Watve in zijn boek ‘Doves, Diplomats and Diabetes’ gaat daar dieper op in (Watve, 2013). Volgens hem zag ons oeroude bewegingspatroon er als volgt uit:

1. Foerageergedrag – Denk aan de bewegingen tijdens jagen en verzamelen van voedsel (graven, snijden, gooien). Deze neuromotorische handelingen waren nodig voor levensonderhoud, evenals het maken van vuur en het bouwen van huizen. In de moderne wereld zijn deze milde agressieve bewegingen verdwenen. Zo spelen kinderen niet meer zoals voorheen en is zelfs voor geweld weinig inspanning nodig.

2. Snelle, flexibele en complexe handelingen – Deze zenuw-spiercoördinatie was actief tijdens jagen, vechten en explosieve kracht en worden geregeld door het cerebellum. Neurodegeneratieve veranderingen bij ouderen zou mogelijk te maken kunnen hebben met de achteruitgang van dit deel van de hersenen.

3. Blessures/ontstekingen – Doordat we onder andere minder bewegen en niet meer langs bomen en door struiken lopen is de frequentie van het oplopen van (kleine) verwondingen in de tijd afgenomen. Hierdoor wordt het immuunsysteem minder vaak getriggerd en is dus minder getraind in het afwikkelen van de ontstekingsreactie.

4. Buiten bewegen – De hoeveelheid lichamelijke beweging die men tegenwoordig heeft is sterk afgenomen sinds de moderne wereld. Hiermee gaat volgens Watve ook een deel van de hersenactiviteit omlaag. Een voorbeeld is het deel van de hersenen dat nodig is om de omgeving in kaart te brengen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Schrijf u dan in voor één van onze opleidingen of cursussen.

 

Leeftijdsgebonden aandoeningen

Tegenwoordig leven we allang niet meer zo beweeglijk, maar als we gezond en fit ouder willen worden en leeftijdsgerelateerde ziektes willen voorkomen, zou krachttraining volgens de conclusie van de huidige studie geen vervanging moeten zijn van duurtraining en HIIT, maar staan de laatste twee vormen voorop. De wetenschappers wijzen er op dat de effecten van verschillende trainingsvormen op klinische uitkomsten verder onder de loep zouden moeten worden genomen in groot prospectief onderzoek.

 

Bronnen

Watve, M. (2013). Doves, Diplomats and Diabetes. A Darwinian interpretation of type 2 diabetes and related disorders. New York: Springer.

Werner, C. (2018). Differential effects of endurance, interval, and resistance training on telomerase activity and telomere length in a randomized, controlled study. European Heart Journal, Volume 40, 1, 1 januari 2019, p 34–46, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy585

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies