Alternate Text

Vingerprik versus veneuze bloedafname

maandag 20 maart 2017
Een vingerprik lijkt een makkelijke en snelle methode om bloedwaarden te achterhalen. Naast Hb-waarden kan men dit ook doen voor cholesterol- en glucosewaarden. Maar zijn er ook verschillen met de veneuze variant? Daar is vergelijkend onderzoek naar gedaan.

 

Bloedwaarden van ijzer vergeleken

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben onderzocht of de Hb-waarde verkregen met een vingerprik een goede maat is voor de veneuze Hb-waarde. In twee gezondheidscentra werd bij een groep patiënten eerst de Hb-waarde bepaald via een vingerprik en daarna de veneuze Hb-waarde in het laboratorium.

Bij 58 patiënten werden beide Hb-metingen verricht. De gemiddelde Hb-waarde van de vingerprik was 8,0 mmol/l en de gemiddelde veneuze Hb-waarde was 8,2 mmol/l. De sensitiviteit van de vingerprik was 81 procent  en de specificiteit 95 procent. In de onderzochte populatie waarin de prevalentie van anemie 28 procent bedroeg, was de voorspellende waarde van een positieve vingerprikuitslag 87 procent en die van een negatieve uitslag 93 procent.

Hoewel volgens de testkenmerken de vingerprikmethode goed bruikbaar was om de Hb-concentratie te bepalen, was bij sommige patiënten het verschil tussen de waarde gemeten met de vingerprik en de laboratoriumwaarde erg groot.

Conclusie van de onderzoekers: “Wanneer een betrouwbare Hb-uitslag nodig is, kan men beter direct een veneuze Hb-bepaling laten uitvoeren.”

 

Cholesterol- en glucosemetingen

In het kader van het project Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid (Monitor VGZ) van het RIVM is onderzocht of de waarden van totaal- en HDL-cholesterol en glucose volgens een vingerprikmethode overeenkomen met de uitslagen afkomstig van analysetechnieken in een gecertificeerd laboratorium.

De correlatie voor totaal- en HDL-cholesterol tussen de vingerprikmethode en de veneuze bloedafname bleek circa 0,86. De correlatie voor glucose was met 0,62 nog een stuk lager. Het gemiddelde totaal- en HDL-cholesterolgehalte en glucose in het bloed afkomstig van de vingerprik bleek significant hoger dan de waarden in veneus bloed. De prevalentie van hypercholesterolemie bleek zelfs 2 keer zo hoog te zijn volgens de vingerprikwaarden in vergelijking met de veneuze bloedwaarden.

Ook de onderzoekers van Monitor VGZ kwamen tot de conclusie dat een vingerprik geen vervanging is voor analyse in het laboratorium. “De meetmethode om met behulp van een vingerprik het totaal- en HDL-cholesterol en glucose te bepalen is niet vergelijkbaar met de waarden die bepaald worden in veneus bloed door een gecertificeerd laboratorium”, aldus de onderzoekers.

 

Bloedwaardentesten in de praktijk

Met bloedwaardentesten is het eenvoudiger geworden om bloedarmoede, ijzertekort, verhoogd cholesterol, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en laaggradige ontstekingen betrouwbaar op te sporen. Het grote voordeel is dat je met een bloedwaardentest je diagnose kunt verifiëren en het succes van je behandeling kunt monitoren.

Voor valide bloedwaardentesten kun je bijvoorbeeld terecht bij Bonusan Bloedwaardencheck. Het bloed van je cliënt wordt gecontroleerd door een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium dat is gespecialiseerd in bloedanalyse. Voor het prikken kan je cliënt terecht bij ruim 800 professionele prikpunten door heel Nederland. Als gezondheidsprofessional krijg je de uitslagen en interpreteert deze zelf.

De effectiviteit van de uiteindelijke behandeling hangt natuurlijk af van de exacte interpretatie van de bloeduitslagen. En daarvoor is kennis nodig van klinisch-chemische waarden en hun relevantie. Onze cursus Bloedwaardentesten helpt je om bloedwaardentesten goed te interpreteren en succesvol te integreren binnen je behandeling.

Schrijf je in voor onze cursus Bloedwaardentesten.

 

Bronnen

J.A.H.Eekhof en Y.Groeneveld, Bepaling van de hemoglobineconcentratie met de HemoCue in de huisartsenpraktijk: bruikbaar, maar niet volledig betrouwbaar, Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2294-7
Lees hier het volledige onderzoek

J.K. Radder, J.H.M. Souverijn, In hoeverre is capillaire glucosebepaling (vingerprik) te vergelijken met de plasmabepaling? Welke factoren beïnvloeden de uitkomst?, Vademecum permanente nascholing huisartsen, pp 2305-2306.
Lees hier het onderzoek

Viet AL , Fiolet D , Voortman JK , Rover C de , Hanning C , Uitenbroek D , Loon AJM van, Evaluatie pilot Endogene Factoren, RIVM rapport 260854006/ 2003.

Lees hier het volledige RIVM rapport

 

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren, Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Internetbureau W3S