R&D legt uit: kwaliteit van visolie

Visolie: triglyceriden of ethylesters?

dinsdag 31 maart 2020

Van nature komen de meervoudig onverzadigde vetzuren EPA en DHA als triglyceriden in visolie voor. Triglyceriden (TG) bestaan uit drie vetzuren (bijvoorbeeld EPA en DHA) bevestigd aan een glycerolmolecule. Dit is de moleculaire vorm waarin vrijwel alle vetten en oliën in de natuur voorkomen, zowel in de dieren- als in de plantenwereld.

Om hooggeconcentreerde visolievarianten te maken, worden de vetzuren vaak toch in een onnatuurlijke ethylestervorm omgezet. Ethylesters (EE) bestaan uit één enkel vetzuur bevestigd aan één ethanolmolecuul. Deze worden niet in de natuur aangetroffen en worden alleen gemaakt door chemische synthese. Daarbij wordt het glycerolmolecule, de ruggengraat van de triglyceride, verwijderd en worden de zo ontstane vrije vetzuren veresterd met ethanol (alcohol). Hoewel ethylesters het mogelijk maken om een hogere dosering per doseringseenheid te behalen, brengt dit enkele stevige nadelen met zich mee.

Het lichaam kan ethylesters lang niet zo gemakkelijk verwerken als triglyceriden. Dat is ook logisch als men bedenkt dat ons lichaam evolutionair is ingesteld op de consumptie van vetzuren uit vis en schelpdieren. In vis komen EPA en DHA alleen als triglyceriden voor. Triglyceriden worden daarom beter opgenomen in het lichaam dan ethylesters. Dit geldt ook voor de natuurlijke fosfolipiden in krill. Aan de andere kant zijn er aanwijzingen dat ethylesters maar zeer beperkt werkzaam zijn. Ook zijn er twijfels over de veiligheid. Juist daarom blijft Bonusan trouw aan de natuurlijke vorm.

Bij sommigen leeft nog het idee dat ethylesters net zo goed, of zelfs beter werken dan triglyceriden. Grote klinische onderzoeken werden vaak uitgevoerd met ethylesters. Dit had enkele oorzaken, waaronder de betere verkrijgbaarheid en lagere prijs van ethylesters en de hogere dosering per doseringseenheid, waardoor de deelnemers maar één capsule hoefden in te nemen.

Inmiddels is het mogelijk om middels herverestering ook dezelfde hoge concentraties omega-3 in visolie te bereiken als met ethylesters mogelijk is. Herversterde triglyceriden (RTG) zijn chemisch niet te onderscheiden van de natuurlijke triglyceriden en bieden het voordeel dat ze EPA en DHA in geconcentreerde vorm leveren, maar wel in de natuurlijke triglyceridenvorm.

Bonusan gebruikt uitsluitend visolie in de (herveresterde) natuurlijke triglyceridenvorm. Krillolie bevat EPA en DHA in de fosfolipidenvorm, de vorm waarin vetzuren in de celmembraan worden ingebouwd.

 

Referenties

  1. * Garaiova I, Guschina IA, Plummer SF, Tang J, Wang D, Plummer NT, A randomised cross-over trial in healthy adults indicating improved absorption of omega-3 fatty acids by pre-emulsification, Nutr J. 2007 Jan 25;6:4.
  2. * Raatz SK, Redmon JB, Wimmergren N, Donadio JV, Bibus DM, Enhanced absorption of n-3 fatty acids from emulsified compared with encapsulated fish oil, J Am Diet Assoc. 2009 Jun;109(6):1076-81.
  3. * El Boustani S, et al. Enteral absorption in man of eicosapentaenoic acid in different chemical forms. Lipids 22:711-14, 1987.
  4. * Lawson LD and Hughes BG. Human absorption of fish oil fatty acids as triacylglycerols, free fatty acids, or ethyl esters. Biochem Biophys Res Comm, 156:328-35, 1988.
  5. * Dyerberg J, et al. Bioavailability of n-3 fatty acids. In n-3 Fatty Acids: Prevention and Treatment in Vascular Disease, SD Kristensen, EB Schmidt, R DeCaterina and S Endres, eds. Bi and Gi Publishers, Verona—Springer Verlag, London pp. 217-26, 1995.

 

 

 

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies