Alternate Text

Visolie: triglyceriden of ethylesters?

zaterdag 12 september 2015

Van nature komen de meervoudig onverzadigde vetzuren EPA en DHA als triglyceriden in visolie voor. Om hooggeconcentreerde visolievarianten te maken, worden de vetzuren vaak toch in een onnatuurlijke ethylestervorm omgezet. Hoewel ethylesters het mogelijk maken om een hogere dosering per doseringseenheid te behalen, brengt dit enkele stevige nadelen met zich mee.

 

Het lichaam kan ethylesters lang niet zo gemakkelijk verwerken als triglyceriden. Dat is ook logisch als men bedenkt dat we evolutionair zijn ingesteld op de consumptie van vis. In vis komen EPA en DHA als triglyceriden voor. Triglyceriden worden daarom beter opgenomen in het lichaam dan ethylesters. 

 

Aan de andere kant zijn er aanwijzingen dat ethylesters maar zeer beperkt werkzaam zijn. Ook zijn er twijfels over de veiligheid. Juist daarom blijft Bonusan trouw aan de natuurlijke vorm.

 

Waarom leeft dan toch bij sommigen het idee dat ethylesters net zo goed, of zelfs beter werken? Grote klinische onderzoeken worden vaak uitgevoerd met ethylesters. Dit heeft enkele oorzaken, waaronder de betere verkrijgbaarheid en lagere prijs van ethylesters en de hogere dosering per doseringseenheid, waardoor de deelnemers maar één capsule hoeven in te nemen.

 

Vanuit praktisch oogpunt is dat begrijpelijk, maar deze ‘selectie aan de poort’ vertekent het beeld dat we hebben van visolie onterecht in het voordeel van de onnatuurlijke vorm. Een ander groot nadeel van deze werkwijze is dat de ware gezondheidsvoordelen van visolie, dus van triglyceriden, onder de radar blijven.

 

Kortom, vanwege de vele nadelen van ethylesters blijft het een beter idee om bij hoog doseren eerder voor een extra capsule met natuurlijke visolie te kiezen. Ook kan men kiezen voor een toedieningsvorm die superieur opneembaar, natuurlijk én hooggedoseerd is: de vetzuuremulsie.

Vetzuuremulsies zijn beter opneembaar dan gewone visvetzuren en kunnen op basis van triglyceriden gemaakt worden. Vanwege de optimale opneembaarheid kan men in veel gevallen volstaan met een lagere dosis. 

 

Een bijkomend voordeel van emulsies is dat ze zowel water- als vetoplosbaar zijn en met veel voedingsmiddelen kunnen worden gemengd. Al deze factoren samen zorgen voor meer innamegemak en leveren een bijdrage aan een betere therapietrouw.    

Bronnen

  1. Garaiova I, Guschina IA, Plummer SF, Tang J, Wang D, Plummer NT, A randomised cross-over trial in healthy adults indicating improved absorption of omega-3 fatty acids by pre-emulsification, Nutr J. 2007 Jan 25;6:4.
  2. Raatz SK, Redmon JB, Wimmergren N, Donadio JV, Bibus DM, Enhanced absorption of n-3 fatty acids from emulsified compared with encapsulated fish oil, J Am Diet Assoc. 2009 Jun;109(6):1076-81.
  3. El Boustani S, et al. Enteral absorption in man of eicosapentaenoic acid in different chemical forms. Lipids 22:711-14, 1987.
  4. Lawson LD and Hughes BG. Human absorption of fish oil fatty acids as triacylglycerols, free fatty acids, or ethyl esters. Biochem Biophys Res Comm, 156:328-35, 1988.
  5. Dyerberg J, et al. Bioavailability of n-3 fatty acids. In n-3 Fatty Acids: Prevention and Treatment in Vascular Disease, SD Kristensen, EB Schmidt, R DeCaterina and S Endres, eds. Bi and Gi Publishers, Verona—Springer Verlag, London pp. 217-26, 1995.

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren, Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Internetbureau W3S