Neurobiologie van yoga en mindfulness

Yoga en mindfulness helpen tegen stress

donderdag 15 augustus 2019
Tegenwoordig leven we in een jachtige en onzekere wereld. De eisen zijn vaak hoog en we moeten altijd bereikbaar zijn. Het resultaat is dat we te veel en te langdurig (ongezonde) stress ervaren. Een meta-analyse laat zien dat yoga en mindfulness dan uitkomst bieden.


Mensen die langdurig onder druk staan (en dus stress ervaren) eten vaak slechter, bewegen minder en hebben een verhoogd risico op hart-en vaatziekten. Inherent aan chronische stress is een ontregeld autonoom zenuwstelsel, een aanvankelijk verhoogde afgifte van stresshormonen en uiteindelijk een verstoorde hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as). Deze as vervult een belangrijke rol bij de regulatie van stress.


Wetenschappelijke onderbouwing neemt toe

Tegelijkertijd staan steeds meer mensen open voor yoga, mindfulness, meditatie of tai chi om rust te integrereren in het leven van alledag. Sterker nog, door de toenemende populariteit aan yoga asana’s (lichaamsbeoefening) en op mindfulness gebaseerde stressvermindering, begint ook de wetenschap zich te interesseren in de fysiologische en neurobiologische effecten van yoga op de gezondheid.


Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat yoga mogelijk gunstige gezondheidseffecten heeft. Yoga verlaagt de bloeddruk, de harstslag, het hartritme, totaalcholesterol en low density lipoproteïne (LDL)-cholesterol. Daarnaast wordt het bloedsuikergehalte verlaagd en wordt de afgifte van het stresshormoon cortisol door de bijnieren beperkt. Bovendien heeft yoga gunstige effecten als het gaat om vermoeidheid en ontstekingen.


Cytokinen, afgegeven door het afweersysteem, spelen een rol bij ontstekingsprocessen en beïnvloeden het neuro-endocriene systeem, met name de HPA-as. Regelmatige beoefening van yoga-asana’s worden in verband gebracht met een verbeterde regulatie van de sympatische component van het autonome zenuwstelsel en de HPA-as bij verschillende groepen mensen.


Onderzoekers uit Australië, verbonden aan het Peter MacCallum Cancer centrum in Melbourne, hebben dat onlangs vastgesteld aan de hand van een meta-analyse. Daarbij werden de gegevens van 42 vergelijkbare klinische studies gecombineerd en geleid tot een algeheel eindresultaat. Om zover te komen werden al die studies statistisch geanalyseerd en met elkaar vergeleken.


De onderzoekers wilden tegelijkertijd weten of yoga als zelfmanagement wel effectief is bij het tegengaan van stress en of er bij het verrichte onderzoek rekening gehouden is met een controlegroep. Tenslotte zijn vertekeningen in het onderzoek door een afgewogen selectie in de onderzoekspopulatie niet ongewoon.  


Vaak waren het gezonde mensen die aan de studie meededen, maar even goed namen patiënten met kanker, hypertensie, diabetes of hart-en vaatziekten deel. Ook de yogastijl van de studie varieerde: hatha, bikram, ashtanga. Samengevat lijkt het er sterk op dat yoga, vergeleken met een controlegroep, daadwerkelijk gunstige effecten heeft op hiervoor genoemde fysiologische parameters die in verband worden gebracht met de stressrepons.


Bronnen

[1] Pascoe MC, Thompson DR, Ski CF. Yoga, mindfulness-based stress reduction and stress-related physiological measures: A meta-analysis. Psychoneuroendocrinology. 2017 Dec;86:152-168. doi: 10.1016/j.psyneuen.2017.08.008. Epub 2017 Aug 30. Review. PubMed PMID: 28963884.

[2] Kiecolt-Glaser JK, Bennett JM, Andridge R, Peng J, Shapiro CL, Malarkey WB, Emery CF, Layman R, Mrozek EE, Glaser R. Yoga's impact on inflammation, mood, and fatigue in breast cancer survivors: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2014 Apr 1;32(10):1040-9. doi: 10.1200/JCO.2013.51.8860. Epub 2014 Jan 27. PubMed PMID: 24470004; PubMed Central PMCID: PMC3965259.

 

 

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies