Zeer koolhydraatarme voeding veelbelovend diabetes type 1

Zeer koolhydraatarme voeding veelbelovend bij diabetes type 1

zondag 10 juni 2018
Mensen met diabetes type 1 hebben baat bij een zeer koolhydraatarme voeding, zo blijkt uit een online enquête onder ruim 300 respondenten. Dit dieet verdient meer systematisch onderzoek vinden de onderzoekers.

Zeer koolhydraatarme en ketogeen diëten raken steeds meer in zwang, en kunnen uitkomst bieden, zowel preventief als bij diverse aandoeningen. [1] Ook bij mensen met diabetes mellitus (DM) type 1, zo blijkt uit een analyse van een online enquête door onderzoekers van het Bosten Children’s hospital. De resultaten zijn gepubliceerd in Pediatrics. [2]

 De deelnemers aan de enquête zijn verzameld via TypeOneGrit, een Facebookgroep van mensen met diabetes type 1. Zij volgen allemaal het zeer koolhydraatarme dieet uit het boek Diabetes Solution van Richard Bernstein. Van de 493 mensen die de enquête invulden, gaven ruim driehonderd respondenten voldoende informatie om in de analyse meegenomen te kunnen worden, hiervan was 42 procent kind. 

Deelnemers aten dagelijks gemiddeld zo’n 36 gram koolhydraten, wat neerkomt op vijf procent van het totaal aantal calorieën per dag (ter vergelijking: the American Diabetes Association raadt aan dat dagelijks ongeveer 45 procent van de calorieën uit koolhydraten komen).

 

Gunstige metingen

De respondenten rapporteerden een mooie gemiddelde hemoglobine A1c waarde* van 5,67 procent (de grens ligt bij 7 procent) en hadden bovendien minder dan gemiddeld insuline nodig (0,40 u/kg/dag). Verder bleken – voor zover deze informatie beschikbaar was – veel deelnemers lage triglyceridenwaardes en hoge HDL-cholesterol niveaus te hebben.

 

Minder diabetische complicaties

Vaak wordt het mensen met diabetes type 1 ontraden om koolhydraten zo te beperken, omdat dit tot gevaarlijke bloedsuikerspiegeldalingen zou kunnen leiden. In deze studie gaf 1 procent aan in het ziekenhuis te zijn beland vanwege hypoglykemie en 2 procent vanwege ketoacidose. Deze cijfers, en dat geldt ook voor andere diabetische complicaties, lagen hiermee juist lager dan over het algemeen gerapporteerd bij type 1 populaties, geven de onderzoekers aan.

 

Ruim 80 procent tevreden

Meer dan 80 procent van respondenten gaf in de enquête aan ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te zijn met het management van hun diabetes. Opvallend was verder dat een kwart niet hun eigen zorgverleners informeerden over hun dieet, of dat van hun kind. De reden die men daarvoor opgaf, was de angst voor een mogelijk afwijzende reactie van de zorgverlener.

De onderzoekers benadrukken echter dat strenge koolhydraten beperking eigenlijk een hele oude manier is om diabetes type 1 te behandelen. Na de introductie van insuline raakte een koolhydraatbeperkt menu echter uit de mode. [3]

 

Verdere studie

Dit onderzoek betrof een observationele studie, en de onderzoekers vinden dat het zeer koolhydraatbeperkte dieet verder onderzoek verdient. Zij stellen een gerandomiseerde klinische studie voor om de veiligheid en effectiviteit van het dieet voor mensen met DM type 1 te testen. De auteurs zijn voorzichtig en benadrukken dat de uitkomsten van deze studie nog geen verandering  in de behandeling van diabetes rechtvaardigen. Tot slot adviseren zij iedereen die zijn dieet wil aanpassen, dit alleen samen met een diabetes zorgverlener te doen.

* Het gemiddelde van de bloedsuikerwaarden over een aantal weken.

  

Bronnen

[1] Artikel van de site van Bonusan: Koolhydraatarme voeding remt neuro-inflammatie. https://www.bonusan.com/nl/nieuws/koolhydraatarme-voeding-remt-neuro-inflammatie/

[2] Belinda S. Lennerz et al, Management of Type 1 Diabetes With a Very Low–Carbohydrate Diet, Pediatrics (2018). DOI: 10.1542/peds.2017-3349

[3] Newburgh LH, Marsh PL. The use of a high fat diet in the treatment of diabetes mellitus. Arch Intern Med 1921; 27(6):699-705

 

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies