Alternate Text

Kwaliteit

Als u écht om uw gezondheid geeft, volstaat alleen de beste kwaliteit. Daarom ontwikkelen en produceren we onze supplementen zelf in onze eigen fabriek in Nederland. Onze kwaliteitszorg is gebaseerd op HACCP, een garantie voor voedselveiligheid. 

Niets verlaat onze fabriek voordat ons laboratorium het heeft goedgekeurd. Ook onze leveranciers voldoen stuk voor stuk aan onze strenge eisen. We houden dus controle over het gehele productieproces, van grondstof tot eindproduct. Omdat we het zelf doen, kunnen we bovendien snel inspelen op de nieuwste ontwikkelingen. U kunt dus altijd rekenen op de beste kwaliteit en de kennis van nu.

HACCP

De HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) methodiek is als Europese wetgeving ingevoerd in de jaren ’90. De kern van dit voedselveiligheidssysteem is het eerst systematisch identificeren van alle potentiële biologische, chemische en/of fysische gevaren. Op basis van een gevarenanalyse wordt het risico voor de volksgezondheid ingeschat. Voor deze bewuste risico’s worden beheersmaatregelen inclusief kritische grenzen opgesteld waardoor het risico volledig wordt weggenomen of tot een acceptabel niveau is gedaald. Door toepassing van een beslisboom worden kritische beheerspunten vastgesteld met een bijbehorend monitoringssysteem. Met dit monitoringssysteem wordt het productie- & handelsproces onder controle gebracht, beheerst en geborgd.

 

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren, Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Internetbureau W3S