Bonusan gebouw

Herroepingsrecht Bloedwaardenchecks

Als u op de website een Bloedwaardencheck heeft aangeschaft ontvangt u een labpakket en worden aan u aansluitend diverse diensten geleverd. 

Als het labpakket eenmaal aan u is geleverd is herroeping van die aankoop niet langer mogelijk en kunt u uw geld voor het labpakket (ad € 7,40 )dus ook niet meer terugkrijgen. Aan het labpakket en de bloedbuisjes in het bijzonder, worden vanzelfsprekend de hoogst mogelijke gezondheidsnormen en hygiëne eisen gesteld. Een retour gezonden labpakket is niet langer bruikbaar, ongeacht of het pakket door u is geopend. Het is voor ons namelijk onmogelijk om te controleren of de bloedbuisjes zijn aangeraakt of anderszins zijn behandeld, in welk geval de bloedbuisjes mogelijk niet langer steriel zijn. Als de bloedbuisjes niet langer steriel zijn kan een zorgvuldige en correcte uitslag niet langer worden gewaarborgd.

Herroeping van de aanvullend door ons – of onze partners – te leveren diensten is zonder opgave van reden wel mogelijk, mits u binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst inzake de aanschaf van de bloedwaardencheck ons daarvan op de hoogte stelt door het herroepingsformulier in te vullen en aan ons te retourneren [link] of door contact met ons op te nemen.

Telefoon: 0186 – 745001, e-mail: info-nl@bonusan.com

Als wij – of onze partners - op uw uitdrukkelijke verzoek al voor het verstrijken van de herroepingstermijn zijn begonnen met de uitvoering van diensten dan bent u gehouden de in dat verband door ons reeds gemaakte redelijke kosten verschuldigd. Daartoe geldt de volgende staffel:

  • Als u een of meer testen besteld en betaald heeft maar nog geen contact opgenomen met het afsprakenbureau van PMO krijgt u in geval van tijdige herroeping het volledige bedrag voor de herroepen diensten (uitgezonderd de kosten van het labpakket ad € 7,40)
  • Als u een of meer testen besteld en betaald heeft en contact heeft opgenomen met het afsprakenbureau maar u bedenkt zich en u besluit geen bloed te laten prikken, dan ontvangt u in geval van tijdige herroeping het volledig betaalde bedrag minus de kosten van het labpakket en minus € 7,60 administratie kosten retour.
  • Als u een of meer testen besteld en betaald heeft en contact opgenomen met het afsprakenbureau en u heeft bloed laten prikken maar u besluit de gevulde buisjes niet op te sturen, dan ontvangt u in geval van tijdige herroeping het volledige bedrag minus de kosten van het labpakket en minus € 20,- retour
  • Als u wij op uw uitdrukkelijke verzoek de overeengekomen diensten al volledig binnen de herroepingstermijn hebben uitgevoerd heeft u niet langer recht op herroeping of op teruggave van enig door u betaald bedrag.  
Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies