FAQ: MSC-Gecertificeerde vis- en krillolie

FAQ: MSC-Gecertificeerde vis- en krillolie

MSC algemeen

Wat betekent de afkorting MSC?

MSC staat voor Marine Stewardship Council.

Wat doet de MSC?

Het certificeringsprogramma en keurmerk van MSC erkent en beloont duurzame visserijen. Het is een wereldwijde organisatie die samenwerkt met vissers, de visverwerkende industrie en -handel, wetenschappers, natuur- en milieuorganisaties en consumenten om de meest duurzame keuze voor vis en visproducten te promoten. Samen met wetenschappers hebben zij een standaard voor duurzame visserij en traceerbaarheid in de keten ontwikkeld. Zo kun je er zeker van zijn dat visproducten met het blauwe MSC-keurmerk afkomstig zijn van een duurzame visserij.

Wanneer krijgt een visserij een MSC-keurmerk?

Om MSC-gecertificeerd te raken, moeten visserijen onder meer voldoen aan drie hoofdcriteria:

  • Ze mogen niet overbevissen,
  • Ze mogen het ecosysteem geen onherstelbare schade toebrengen
  • Ze moeten de visserij goed beheren.

Alleen producten uit duurzame en goed beheerde visserijen mogen het blauwe MSC-keurmerk dragen.

Zijn de visfabrieken en distributiekanalen ook MSC-gekeurd?

Naast vissers zijn er veel andere partijen actief in de visketen. Om te zorgen dat zij de MSC-gecertificeerde vis gescheiden houden van niet-gecertificeerde vis, heeft MSC standaard en certificering voor ketenpartijen ontwikkeld, in het Engels “Chain of Custody” genoemd. Elk bedrijf in de productieketen moet in het bezit zijn van een geldig MSC Chain of Custody certificaat. Hierdoor zijn MSC-gekeurde producten volledig traceerbaar, van vangst tot eindproduct. Het geeft consumenten en inkopers de garantie dat hun product met een MSC-keurmerk inderdaad afkomstig is van een onafhankelijk gekeurde, duurzame visserij.

Hoe gaat de MSC-keuring in zijn werk?

Om het MSC-certificaat te krijgen doorloopt een visserij een beoordelingsprocedure waarvan alle rapporten te vinden zijn op de website van MSC. De beoordeling wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij, niet door de MSC of de vissector zelf. Als een visserij het certificaat heeft behaald, wordt de visserij aan jaarlijkse controles onderworpen. Iedere vijf jaar vindt er een volledige herbeoordeling plaats om te zien of de visserij nog wel aan de standaarden voldoet.

Is MSC wel echt duurzaam?

Om het MSC-keurmerk te mogen voeren, moet een visserij voldoen aan de MSC-standaard voor duurzaam gevangen vis. Dit is de meest veelomvattende milieustandaard voor wildvangstvisserijen die er bestaat volgens organisaties als WNF en Milieu Centraal. Toetsing aan de MSC-criteria wordt gedaan door een externe, onafhankelijke partij.

Hierdoor is het MSC keurmerk duurzaam.

Hoe garandeert MSC haar onafhankelijkheid?

Het certificeringsprogramma van MSC wordt in zijn geheel door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Voor de krill die wij als Bonusan gebruiken, is dat de Norwegian Institute of Marine Research. De wetenschappers van dit instituut zijn dagelijks aanwezig op de schepen de Saga Sea en Antarctic Sea, die de krill oogsten voor onze krillolie. Zij rapporteren feiten en cijfers terug aan MSC. Deze gegevens worden bovendien gebruikt door een groot internationaal instituut (CCAMLR) dat is opgericht om het mariene leven rondom antartica te monitoren en conserveren.

Kan kweekvis ook een MSC-keurmerk hebben?

De MSC verleent alleen keurmerken aan visserijen die wildvis vangen. Voor kweekvis bestaat wel een apart keurmerk, het zogenaamde ASC-keurmerk van de Aquaculture Stewardship Council.

MSC krillolie

Wat betekent het MSC-keurmerk voor krillolie?

Dat betekent dat de krillolie zuiver geproduceerd wordt op basis van krill die is gevangen volgens de duurzaamheidsstandaard van MSC. De krillbestanden zijn dus gezond en worden niet overbevist, de visserij heeft geen onherstelbare impact op het ecosysteem en de visserij wordt goed beheerd. Wanneer u MSC-gekeurde krillolie bij ons koopt, weet u dus zeker dat het afkomstig is uit duurzame visserij.

Waar komt de krill voor Bonusan Omega-3 MSC Krillolie met MSC-keurmerk vandaan?

De krill voor Bonusan in het product Omega-3 MSC Krillolie met MSC-keurmerk wordt duurzaam gevangen in de zuidelijke wateren rondom Antarctica.

Worden er bodemsleepnetten gebruikt voor krill?

Nee. Krill wordt gevangen met speciale zwevende sleepnetten die de bodem niet raken. Anders dan bij bodemsleepnetten is er dus geen sprake van bodemberoering of verstoring van het bodemleven zoals koralen.

Bijvangst wordt voorkomen door een fijnmazig veiligheidsnet aan de opening waardoor grotere zeedieren niet in de netten verstrikt raken. Deze methode wordt “ECO Harvesting” genoemd. ECO Harvesting is ontwikkeld in samenwerking met het Wereldnatuurfonds en in 2010 is vastgesteld dat de krillvisserij in Antarctica met deze netten aan de duurzaamheidseisen van MSC voldoet. 

MSC visolie

Wat betekent het MSC-keurmerk voor visolie?

Dat betekent dat de visolie zuiver geproduceerd wordt op basis van vis die is gevangen volgens de duurzaamheidsstandaard van MSC.

De visbestanden zijn dus gezond en worden niet overbevist, de visserij heeft geen onherstelbare impact op het ecosysteem en de visserij wordt goed beheerd.

Wanneer u MSC-gekeurde visolie bij ons koopt, weet u dus zeker dat het afkomstig is uit duurzame visserij.

Waar komt de visolie voor de Bonusan visvetzuren met MSC-keurmerk vandaan?

De visolie in onze Omega-3 Forte is afkomstig van duurzaam gevangen Alaska koolvis uit de oostelijke Beringzee.

Wordt Alaska koolvis wel duurzaam gevangen?

De visserij op Alaska koolvis is één van de best beheerde visserijen ter wereld. De Alaska koolvis wordt al tientallen jarenlang duurzaam gevangen en de visserij was in 2005 een van de eerste ter wereld die het MSC-certificaat voor duurzame visserij behaalde. Het visserijbeheer in de regio stelt van oudsher de jaarlijks toegestane vangst lager af dan het acceptabele biologische niveau en volgt daarin het advies van de Amerikaanse overheid en universiteiten.

Wanneer er onzekerheid bestaat over een populatie, worden de vangstquota, het vangstseizoen, ed. in lijn daarmee naar beneden bijgesteld. Op elk schip is bovendien op zijn minst één controleur aanwezig die onder andere de omvang van de vangsten en bijvangst in de gaten houdt en rapporteert.

Worden er bodemsleepnetten gebruikt voor koolvis?

Nee. Alaska koolvis wordt gevangen met speciale zwevende sleepnetten die de bodem niet raken. Anders dan bij bodemsleepnetten is er dus geen sprake van bodemberoering of verstoring van het bodemleven zoals koralen.

Is er bijvangst bij de visserij op Alaska koolvis?

Bijvangst is bij geen enkele vorm van visserij helemaal uit te sluiten, maar is zeer laag bij Alaska koolvis (minder dan 1%). Daarmee voldoet het ruim aan het bijvangstquotum dat daarvoor is opgesteld. Bovendien zijn in het vangstgebied reglementen van kracht die de Steller zeeleeuwen in het gebied actief beschermen.
 

Bronnen

[1] https://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/southern-ocean/aker-biomarine-antarctic-krill/reassessment-downloads-folder/20150116_PCR_v2_KRI001.pdf

[2] https://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/southern-ocean/aker-biomarine-antarctic-krill/

[3] http://www.neaq.org/conservation_and_research/projects/fisheries_bycatch_aquaculture/sustainable_fisheries/celebrate_seafood/ocean-friendly_seafood/species/alaska_pollock.php#Fishery

[4] http://www.nutraingredients.com/Suppliers2/Krill-sustainability-backed-in-18-month-review

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Stewardship_Council#Independent_opinion_and_criticism

[6] http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/landbouw/1079/lichtpuntje-duurzame-vis-is-echt-duurzaam

[7] http://www.theguardian.com/environment/2012/mar/25/mackerel-fishing-curbs-imposed

 

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies