Alternate Text

FAQ: MSC-Gecertificeerde vis- en krillolie

MSC algemeen

Wat betekent de afkorting MSC?
MSC staat voor Marine Stewardship Council.

Wat doet de MSC?
Het certificeringsprogramma en keurmerk van de MSC erkent en beloont duurzame visserijen. Het is een wereldwijde organisatie die samenwerkt met vissers, de visverwerkende industrie en -handel, wetenschappers, natuur- en milieuorganisaties en de consument om de meest milieuvriendelijke keuze voor vis en visproducten te promoten. Samen met wetenschappers hebben zij een standaard voor duurzame visserij en ketentraceerbaarheid ontwikkeld. Zij zorgen ervoor, dat MSC gelabelde visproducten afkomstig zijn van en terug traceerbaar zijn naar een duurzame visserij.

Wanneer kijgt een visserij een MSC-keurmerk?
Om een MSC-keurmerk te krijgen, moeten wildvisserijen onder meer voldoen aan drie hoofdcriteria:

  • Ze mogen niet overbevissen,
  • Ze mogen het ecosysteem geen onherstelbare schade toebrengen
  • Ze moeten de visserij goed beheren.

Alleen producten uit duurzame en goed beheerde visserijen mogen dus het blauwe MSC-keurmerk dragen.

Zijn de visfabrieken en distributiekanalen ook MSC-gekeurd?
Elk bedrijf in de productieketen moet in het bezit zijn van een geldig MSC Chain of Custody certificaat. Hierdoor zijn MSC-gekeurde producten volledig traceerbaar, van vangst tot eindproduct. Het geeft consumenten en inkopers de garantie dat  hun product met een MSC-keurmerk inderdaad afkomstig is van een onafhankelijk gekeurde, milieuvriendelijke en duurzame visserij.

Hoe gaat de MSC-keuring in zijn werk?
Om het MSC-certificaat te krijgen doorloopt een visserij een beoordelingsprocedure waarvan alle rapporten te vinden zijn op de website van de MSC. De beoordeling wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij, niet door de MSC of de vissector zelf. Als een visserij het certificaat heeft behaald, wordt de visserij aan jaarlijkse controles onderworpen. Iedere vijf jaar vindt er een volledige herbeoordeling plaats om te zien of de visserij nog wel aan de standaarden voldoet.

Is MSC wel echt duurzaam?
Om het MSC-keurmerk te mogen voeren, moet een visserij  voldoen aan de MSC-standaard voor duurzaam gevangen vis. Dit is de meest veelomvattende milieustandaard voor wildvangstvisserijen die er bestaat. Toetsing aan de criteria wordt gedaan door een externe, onafhankelijke partij.

Hoe garandeert MSC haar onafhankelijkheid?
Het certificeringsprogramma van MSC wordt in zijn geheel door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Voor de krill die wij gebruiken, is dat de Norwegian Institute of Marine Research. De wetenschappers van dit instituut zijn dagelijks aanwezig op de schepen de Saga Sea en Antarctic Sea, die de krill oogsten voor onze krillolie. Zij rapporteren feiten en cijfers terug aan MSC. Deze gegevens worden bovendien gebruikt door een groot internationaal instituut (CCAMLR) dat is opgericht om het mariene leven rondom antartica te monitoren en conserveren.

Kan kweekvis ook een MSC-keurmerk hebben?
De MSC verleent alleen keurmerken aan visserijen die wildvis vangen. Voor kweekvis bestaat wel een apart keurmerk, het zogenaamde ASC-keurmerk van de Aquaculture Stewardship Council.

 

MSC krillolie

Wat betekent het MSC-keurmerk voor krillolie?
Dat betekent dat de krillolie zuiver geproduceerd wordt op basis van krill die is gevangen volgens de duurzaamheidsstandaardvan de MSC. De krillbestanden zijn dus gezond en worden niet overbevist, de visserij heeft geen onherstelbare impact op het ecosysteem en de visserij wordt goed beheerd. Wanneer u MSC-gekeurde krillolie bij ons koopt, weet u dus zeker dat het afkomstig is uit duurzame visserij.

Waar komt de krill voor Bonusan krillolie met MSC-keurmerk vandaan?
De krill voor Bonusan Krillolie met MSC-keurmerk wordt duurzaam gevangen in de zuidelijke wateren rondom Antarctica.

Wordt krill wel duurzaam gevangen?
Volgens het Wereldnatuurfonds is antarctische krill één van de minst beviste soorten ter wereld. Schattingen van de biomassa van krill in de zuidelijke atlantische oceaan lopen uiteen van ongeveer 40 miljoen ton tot 210 miljoen ton. Voor de zekerheid houdt het MSC een conservatieve schatting van 60 miljoen ton aan. Het totale vangstquotum is daarbij 8,6 miljoen ton. De huidige jaarlijkse krillvangst ligt met 210.000 ton ongeveer 40 keer lager dan het vangstquotum. Het wordt geschat dat de krillvangst daarom enige ordes van grootte lager ligt dan de totale behoefte aan krill van de roofdieren die ervan afhankelijk zijn.

Worden er bodemsleepnetten gebruikt voor krill?
Nee. Krill wordt gevangen met speciale zwevende sleepnetten die de bodem niet raken. Anders dan bij bodemsleepnetten is er dus geen sprake van bodemberoering of verstoring van het bodemleven zoals koralen. Bijvangst wordt voorkomen door een fijnmazig veiligheidsnet aan de opening waardoor grotere zeedieren niet in de netten verstrikt raken. Deze methode wordt “ECO Harvesting” genoemd. ECO Harvesting is ontwikkeld in samenwerking met het Wereldnatuurfonds en is in 2010 duurzaam bevonden door de MSC. 

Is er bijvangst bij de krillvisserij?
Bijvangst is bij geen enkele vorm van visserij helemaal uit te sluiten. Bij onze krill wordt bijvangst tot een minimum beperkt door een fijnmazig veiligheidsnet aan de opening waardoor zeedieren die groter zijn dan krill niet in de netten verstrikt raken. Deze methode wordt “ECO Harvesting” genoemd. Daarbij hebben de gebruikte netten acht grote ontsnappingsgaten voor zeehonden en pinguins. Het net wordt bovendien langzaam langs de achtersteven omlaag gelaten zodat vogels niet in de netten verstrikt raken. Vissen worden zelden meegevangen, onder andere omdat krillpopulaties vrijwel altijd een monocultuur zijn.

 

MSC visolie

Wat betekent het MSC-keurmerk voor visolie?
Dat betekent dat de visolie zuiver geproduceerd wordt op basis van vis die is gevangen volgens de duurzaamheidsstandaard van de MSC. De visbestanden zijn dus gezond en worden niet overbevist, de visserij heeft geen onherstelbare impact op het ecosysteem en de visserij wordt goed beheerd. Wanneer u MSC-gekeurde visolie bij ons koopt, weet u dus zeker dat het afkomstig is uit duurzame visserij.

Waar komt de visolie voor Bonusan Omega-3 Forte met MSC-keurmerk vandaan?
De visolie in onze Omega-3 Forte is afkomstig van duurzaam gevangen Alaska koolvis uit de oostelijke Beringzee.

Wordt Alaska koolvis wel duurzaam gevangen?
De visserij op Alaska koolvis is één van de best beheerde visserijen ter wereld. De Alaska koolvis wordt al tientallen jaren lang duurzaam gevangen. Het visserijbeheer in de regio stelt van oudsher de jaarlijks toegestane vangst lager af dan het acceptabele biologische niveau en volgt daarin het advies van de Amerikaanse overheid en universiteiten. Wanneer er onzekerheid bestaat over een populatie, worden de vangstquota, het vangstseizoen, ed. in lijn daarmee naar beneden bijgesteld. Op elk schip is bovendien op zijn minst één controleur aanwezig die onder andere de omvang van de vangsten en bijvangst in de gaten houdt en rapporteert.

Worden er bodemsleepnetten gebruikt voor koolvis?
Nee. Alaska koolvis wordt gevangen met speciale zwevende sleepnetten die de bodem niet raken. Anders dan bij bodemsleepnetten is er dus geen sprake van bodemberoering of verstoring van het bodemleven zoals koralen.

Is er bijvangst bij de visserij op Alaska koolvis?
Bijvangst is bij geen enkele vorm van visserij helemaal uit te sluiten, maar is zeer laag bij Alaska koolvis (minder dan 1%). Daarmee voldoet het ruim aan het bijvangstquotum dat daarvoor is opgesteld. Bovendien zijn in het vangstgebied reglementen van kracht die de Stellerzeeleeuwen in het gebied actief beschermen.

 

Triglyceriden, fosfolipiden en ethylesters

Visolie: triglyceriden of ethylesters?
In visoliesupplementen kunnen de vetzuren op verschillende manieren gebonden zijn: als natuurlijke triglyceriden of als synthetische ethylesters. EPA en DHA komen van nature als triglyceriden in visolie voor. In deze vorm worden omega-3-vetzuren beter door het lichaam opgenomen dan in de vorm van ethylesters.

Waarom gebruikt Bonusan geen ethylesters?
Om hooggeconcentreerde visolievarianten te maken, worden de vetzuren vaak in een onnatuurlijke ethylestervorm omgezet. Het lichaam kan ethylesters lang niet zo gemakkelijk verwerken als triglyceriden en er zijn bovendien aanwijzingen dat omega-3-vetzuren in deze vorm maar zeer beperkt werkzaam zijn. Bovendien zijn er twijfels over de veiligheid van deze vorm van omega-3-vetzuren. Bonusan gebruikt uitsluitend visolie in de natuurlijke triglyceridenvorm.

Krillolie: fosfolipiden
Krillolie bevat EPA en DHA in de fosfolipidenvorm, de vorm waarin vetzuren in de celmembraan worden ingebouwd. In deze vorm hebben EPA en DHA de beste biologische beschikbaarheid. Krillolie is geen visolie, maar wel een goede bron van omega-3-vetzuren.
 

Bronnen

[1] https://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/southern-ocean/aker-biomarine-antarctic-krill/reassessment-downloads-folder/20150116_PCR_v2_KRI001.pdf

[2] https://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/southern-ocean/aker-biomarine-antarctic-krill/

[3] http://www.neaq.org/conservation_and_research/projects/fisheries_bycatch_aquaculture/sustainable_fisheries/celebrate_seafood/ocean-friendly_seafood/species/alaska_pollock.php#Fishery

[4] http://www.nutraingredients.com/Suppliers2/Krill-sustainability-backed-in-18-month-review

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Stewardship_Council#Independent_opinion_and_criticism

[6] http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/landbouw/1079/lichtpuntje-duurzame-vis-is-echt-duurzaam

[7] http://www.theguardian.com/environment/2012/mar/25/mackerel-fishing-curbs-imposed

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren, Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Cookies zelf instellen

Cookies zelf instellen

  • Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van de site te kunnen laten draaien. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens.

  • Deze cookies houden bij hoe anonieme bezoekers gebruik maken van de site. Met die informatie verbeteren we onze website.

  • Dankzij deze cookies kunnen we (bewegend) materiaal laten zien, zoals filmpjes van Youtube. Ook gebruiken we ze om je relevante advertenties te tonen.