Mindfulness en hypnotherapie bij stress

Mindfulness en hypnotherapie bij stress

maandag 05 oktober 2020

Veel mensen ervaren in hun leven perioden met meer stress dan voor hen gebruikelijk is. We houden allemaal bij tijd en wijlen wel eens teveel ballen in de lucht. In uw praktijk hebt u waarschijnlijk regelmatig te maken met cliënten die hierdoor allerlei, zowel lichamelijke als psychische, klachten hebben gekregen.

Er wordt dan ook al jaren onderzoek gedaan naar interventies die mensen goed kunnen helpen om beter om te gaan met stress en zo ook minder last te hebben van chronische klachten. Zowel mindfulness als hypnotherapie hebben daarbij aandacht gekregen.

Mindfulness en hypnose

Mindfulness is een meditatietechniek uit de oudheid waarbij men bewuste aandacht richt op het huidige moment en wat daarin wordt ervaren. Dit kan helpen om beter om te gaan met stress. Daardoor kan mindfulness ook helpend zijn bij het omgaan met chronische aandoeningen. Dat is in ieder geval het beeld dat uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken lijkt te volgen. Mindfulness helpt mensen met chronische klachten om zich beter te voelen en helpt hen omgaan met een breed scala aan klinische en niet-klinische problemen [1, 2].

Hypnose omvat ook het werken met het richten van de aandacht, maar neemt daarbij het mentaal voorstellingsvermogen, ontspanning en suggesties voor symptoomreductie mee.

Wat gebeurt er nu als deze twee technieken met elkaar gecombineerd worden? Die vraag hebben onderzoekers zich recent gesteld.

Het onderzoek

Onderzoekers van de Amerikaanse Baylor Universiteit in Waco, Texas [3] hebben in een gerandomiseerd onderzoek 42 jongvolwassenen met verhoogde stresslevels verdeeld in 2 groepen. De ene groep ontving gedurende 8 weken een mindful hypnotherapie sessie. De andere groep werd op de wachtlijst geplaatst en ontving dus geen interventie. De mindful hypnotherapie bestond uit een wekelijkse individuele sessie van een uur aangevuld met zelf-hypnose geluidsopnamen die gebruikt werden voor dagelijkse mindfulness beoefening. De inhoud van de zowel de sessie als de geluidsopname was elke week verschillend. Thema’s waren onder andere gericht op het trainen van bewustzijn voor het huidige moment en het trainen van een niet-oordelend bewustzijn van lichaamssensaties, gedachten en gevoelens. Ook compassie voor zichzelf en anderen waren thema’s in de sessies.

Het resultaat

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat een combinatie van mindfulness en hypnotherapie zorgt voor een significante afname van ervaren distress bij de deelnemers. De mate van mindfulness, dus van het hebben van bewuste aandacht in het huidige moment, nam eveneens significant toe. De interventie bleek voor de deelnemers heel goed haalbaar te zijn en vol te houden. Maar liefst 84% van de deelnemers heeft de therapie volbracht.

Kennis in de praktijk

Stressreductie is een van de pijlers onder een orthomoleculaire behandeling bij chronische aandoeningen. Daarvoor kan onder andere gewerkt worden met het BERN model, waarin zowel gedrag, beweging, ontspanning en voedingsstoffen een rol spelen bij het terugbrengen van de ervaarde distress bij uw cliënt.

Maar op basis van de huidige inzichten uit de wetenschap kan ook het volgen van een mindfulness training en daarmee op dagelijkse basis oefenen een zeer waardevolle interventie zijn voor uw cliënt. Deze kan hierdoor handvatten krijgen om blijvend beter met stressvolle gebeurtenissen in diens leven om te kunnen gaan en beter om te leren gaan met de klachten die hij of zij heeft.

 

Bronnen

[1]        Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57(1), 35–43. doi:10.1016/S0022-3999(03)00573-7

[2]        Asfandyar Khan Niazi, Shaharyar Khan Niazi. Mindfulness-bases stress reduction: a non-pharmacological approach for chronic illnesses. N Am J Med Sci 2011 Jan; 3(1): 20-23.

[3]        Nicholas Olendzki, Gary R. Elkins, Elizabeth Slonena, Julia Hung & Joshua R. Rhodes (2020) Mindful Hypnotherapy to Reduce Stress and Increase Mindfulness: A Randomized Controlled Pilot Study, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 68:2, 151-166, DOI: 10.1080/00207144.2020.1722028

 

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies