Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat de geboden informatie, door welke oorzaak dan ook, onjuistheden bevat. Noch Bonusan, noch de medewerkers persoonlijk, aanvaarden enige aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik ervan. Bonusan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van artikelen die onder auteursnaam zijn opgenomen of voor de informatie verstrekt in advertenties, publicaties of redactionele bijdragen.