Mitochondriale disfunctie en osteoporose

Verband mitochondriale schade en osteoporose

dinsdag 11 juni 2019

Mitochondriale schade heeft niet alleen invloed op de energieproductie, maar stimuleert daarnaast macrofagen om te transformeren tot osteoclasten, wat weer tot osteoporose leidt. Het onderzoek is gepubliceerd in Faseb Journal.

 

Sommige risicofactoren voor osteoporose (botontkalking) zijn niet te vermijden. Zo lopen vrouwen op hogere leeftijd meer risico en kan familiaire aanleg een rol spelen. Andere factoren, zoals roken, alcohol en bepaalde medicatie zijn wel beïnvloedbaar, en bevorderen niet alleen osteoporose, maar leiden daarnaast tot schade aan de mitochondriën. Hoe is een en ander met elkaar verbonden? Dat was tot nu toe nog niet duidelijk.


Deze nieuwe studie van Penn’s School of Veterinary Medicine toont aan hoe deze risicofactoren, zoals roken en alchohol, verbonden zijn met mitochondriale schade en botontkalking. Het onderzoek maakt duidelijk dat schade aan de mitochondriën tot een stress-signalering door macrofagen leidt en hen tevens aanzet om te transformeren in osteoclasten, om zo botafbraak te stimuleren. Het onderzoek is gepubliceerd in Faseb Journal. [1]


Rol van macrofagen bij mitochondriale disfunctie

Macrofagen zitten ‘in de frontlinie’ van het immuunsysteem en proberen vreemde indringers zo snel mogelijk onschadelijk te maken door ze op te eten (fagocytose). Macrofagen kunnen echter ook diversifiëren en bijvoorbeeld in osteoclasten transformeren als de omstandigheden daarom vragen.


Om te begrijpen hoe mitochondriale schade door macrofagen gelinkt kan zijn aan osteoporose, veroorzaakten de onderzoekers schade aan een sleutelenzym cytochroomoxidase C in de mitochondriën van muizen. Dit enzym is verantwoordelijk voor de energieproductie in mitochondriën. Dit leidde tot een stress-signalering door macrofagen, die vervolgens een variëteit aan signaalmoleculen uitzonden, die geassocieerd zijn met een ontstekingsreactie. Bovendien leek het erop, dat de schade hen aanmoedigde om te transformeren in osteoclasten.


RANK-L minder actief

Daarnaast ontdekten de onderzoekers een afwijking bij een andere sleutelmolecuul: RANK-L, dat helpt om evenwicht te bewaren tussen botopbouw en -afbraak. Indien nodig wordt het vrijgegeven om botafbraak te stimuleren. Bij beschadigde mitochondriën veranderden macrofagen echter veel sneller in osteoclasten, merkten de onderzoekers op, ook als er weinig RANK-L-moleculen aanwezig waren. Dit suggereert volgens hen dat mitochondriale stress-signalering de functie van RANK-L overneemt en macrofagen ertoe aanzet om veel sneller in osteoclasten te transformeren. [2]


De onderzoekers bevestigden hun onderzoeksresultaten in een muizenmodel, dat liet zien dat dieren met dysfunctionele mitochondriën een verhoogde productie van osteoclasten hadden. De onderzoekers concluderen dat zij wellicht de route hebben ontrafeld waarlangs mitochondriale schade botontkalking kan bevorderen, namelijk via de stresssignalering door, en transformatie van, macrofagen in osteoclasten.


Mitochondriale gezondheid

Dit onderzoek bevestigt het belang van gezonde, goed functionerende mitochondriën. Disfunctie kan vooral ontstaan door leefstijlgerelateerde factoren. Het is daarom niet alleen belangrijk om niet te roken, en gematigd alcohol te gebruiken, maar in feite is een algehele leefstijlinterventie van groot belang. Allereerst kunnen nuchter bewegen en aerobe (kracht)training helpen, om de mitochondriën te vermeerderen. Daarnaast bevat een optimale voeding de nodige macro- en micronutriënten die nodig zijn voor een normale functie van de mitochondriën.


Meer leren over een gezonde leefstijl en mitochondriale gezondheid? Lees meer over onze opleiding 
orthomoleculaire voeding en leefstijl: https://naturafoundation.nl/educatie/?opleiding_ot=on


Bronnen

[1] Rajesh Angireddy et al, Cytochrome c oxidase dysfunction enhances phagocytic function and osteoclast formation in macrophages, The FASEB Journal (2019). DOI: 10.1096/fj.201900010RR

[2] https://medicalxpress.com/news/2019-05-link-mitochondrial-osteoporosis.html

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies