Grootste interventieonderzoek naar effect groente en fruit

Waarom is een multi basissuppletie?

maandag 12 juni 2017
Bij Bonusan vinden we dat een multivitamine basissuppletie is. Maar waar baseren we dat eigenlijk op? Lees meer over de verarming van landbouwgrond, selectie en manipulatie van gewassen en wat we kunnen doen om  tóch voldoende vitaminen en mineralen binnen te krijgen.

Ongeveer een kwart van de bevolking voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. De Richtlijnen Goede Voeding zijn afgestemd op het behalen van de ADH – de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. De ADH is in de jaren dertig van de vorige eeuw in het leven geroepen ter voorkoming van ernstige nutriëntentekorten bij de bevolking.

Nederlanders eten dus onvoldoende groente en fruit om in hun dagelijkse behoefte aan vitaminen en mineralen te voorzien. Wanneer 75 procent de doelstellingen anno 2015 niet haalt, loopt deze groep dus onherroepelijk tegen ernstige tekorten aan. Bij deze mensen is basissuppletie met vitaminen, mineralen en omega-3-supplementen sowieso sterk aan te bevelen.

 

Vitaminen en mineralen

Vooral van magnesium – een mineraal dat betrokken is bij meer dan 300 processen in ons lichaam – krijgen we veel te weinig binnen. Ook vitamine C is een aandachtspunt: de mens kan het niet zelf aanmaken en de behoefte is groter dan we uit ons onrijp geplukte fruit kunnen halen. Vis wordt niet genoeg gegeten om te voorzien in voldoende essentiële omega-3 vetzuren. Maar er is nog een tekort waar we nauwelijks aan ontsnappen: vitamine D.

In Nederland is er een groot deel van het jaar te weinig zonlicht voor een optimaal vitamine D-gehalte in het bloed; bovendien zitten de meeste mensen het grootste deel van de dag binnen. Wanneer er wel voldoende zonlicht is, beschermen de meeste mensen zich met zonnebrandcrème. Onder basissuppletie vallen dus in ieder geval een kwalitatieve multi- en mineralenformule, magnesium, vitamine C, omega-3 uit vis en vitamine D.

 

Epidemiologisch onderzoek

Ook uit diverse epidemiologische studies blijkt dat de Westerse mens te weinig mineralen binnenkrijgt. Zo blijkt bijvoorbeeld uit gegevens van de USDA dat de gemiddelde Amerikaan onder andere te weinig zink (-30%) magnesium (-57%) en calcium (-69%) binnenkrijgt om in zijn dagelijkse behoefte te voorzien (USDA, 2009). Maar wat is daarvan eigenlijk de oorzaak?

 

1: Verarming van landbouwgrond

Uit een landbouwrapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) blijkt dat 25% van de landbouwgrond in de wereld ernstig is uitgeput. Nog eens 8% is matig uitgeput en 36% is stabiel, licht of matig uitgeput (FAO, 2011). Bovendien is het gehalte organische stoffen in de bodem gemiddeld al met 50-65% gedaald sinds de mens zijn leefomgeving in cultuur brengt (Lal, 2004). Oorzaken zijn onder andere de intensieve landbouw, maar ook het uitspoelen van de Nederlandse bodems als gevolg van de toenemende intensiteit van regenbuien.

 

2: Selectie en manipulatie van gewassen

Tijdens de ‘groene revolutie’ ging de opbrengst van gewassen in de ontwikkelde landen met een factor twee tot drie omhoog. Dit is onder andere te danken aan selectie en manipulatie van gewassen, alsmede de toevoeging van kunstmest. De opbrengst blijkt echter omgekeerd evenredig met de nutriëntendichtheid, waardoor de voedzaamheid van gewassen juist achteruitgaat.

 

3: Fruit wordt onrijp geplukt

Om logistieke redenen is het ‘handiger’ om fruit onrijp te plukken: hierdoor kan het langer onderweg zijn en langer worden opgeslagen voordat het verkocht moet worden. Dit is de oplossing waar alle grote supermarkten voor kiezen, omdat ze vaak geen directe toelevering hebben vanaf het land. Echter, veel nutriënten – waaronder vitamine C – worden pas bij rijping in de zon aan de levende plant geproduceerd.

 

4: Weinig bewegingsruimte en eenzijdige voeding

Kippen, varkens en koeien die weinig ruimte hebben om te bewegen krijgen ook weinig kans om spiermassa te ontwikkelen. Spiermassa bestaat uit eiwitten die in ons lichaam weer worden omgezet in de nodige aminozuren. Vlees uit de fabriek heeft nauwelijks bewogen, is vaak gevoed met granen (dat is niet hun natuurlijke voeding, en granen kunnen bovendien van arme bodems afkomstig zijn), bevat veel vocht en zit vaak vol met antibiotica. Hier treedt dus net als bij groente een verdunningseffect op, waardoor men minder nutriënten binnenkrijgt, zelfs al houdt men zich aan de Richtlijnen Gezonde Voeding.

 

Wilt u meer weten over nutriëntentekorten in onze huidige voeding en wat u daaraan kunt doen? Download dan de whitepaper “Basissuppletie onontkoombaar”.

 

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies