Tien kenmerken van een kwaliteitsmulti

Waarom onze multi’s verbeterd zijn

maandag 26 juni 2017
Het onderzoek naar voeding en gezondheid is de afgelopen tien jaar in een stroomversnelling geraakt. Daardoor was het nodig om het multivitaminenassortiment nog eens goed onder de loep te nemen en waar nodig aan te scherpen.

 

Er staat ons steeds meer kennis over vitamine- en mineraalverbindingen ter beschikking, alsmede over hun opneembaarheid en de biochemische processen die nodig zijn voor hun activering. De afdeling productontwikkeling werd daarom uitgedaagd om het assortiment aan te passen aan de hedendaagse wetenschappelijke inzichten en beter af te stemmen op de wensen van de eindgebruikers.

 

Hulpstoffen en samenstellingen

Doordat Bonusan haar producten zelf produceert, kon een beroep worden gedaan op de expertise van het ervaren productieteam. Samen met hen werd zorgvuldig gekeken naar het aandeel van de hulpstoffen. Daar waar mogelijk werden hulpstoffen volledig weggelaten (Multi Pro Actief, Multi Vital Natuur) of sterk teruggebracht tot het minimaal noodzakelijke.

Na het besluit om de producten op basis van leeftijd in te delen werd per leeftijdsgroep gekeken naar de behoefte en aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. De meest recente literatuur werd geraadpleegd om te evalueren waar de samenstelling nog meer diende te worden aangepast. Daarnaast hebben we in het kader van de therapietrouw onder andere de smaak van de kinderkauwtablet verbeterd met behulp van een kinderpanel en hebben we het dagelijks aanbevolen aantal capsules en tabletten waar mogelijk omlaag gebracht.

In plaats van extra hoge doseringen, of doseringen die uitsluitend zijn afgestemd op de ADH, werd gekozen voor een uitgebalanceerde dosering, hoog waar nodig, en lager waar niet. Per multi ontstond daardoor en uitgebalanceerde samenstelling. De nieuwe inzichten in de daadwerkelijk behoeften van de diverse leeftijds- en doelgroepen maakte het bovendien mogelijk om het vitamine D-gehalte in de multivitaminen omhoog te brengen naar meer passende dagdoseringen.

 

Actieve vormen

De toegenomen kennis over vitamineverbindingen maakte het mogelijk om de multivitaminen beter te maken voor die eindgebruikers waarbij de omzetting in actieve verbindingen mogelijk minder goed zou kunnen verlopen. Vooral de lever is betrokken bij de omzetting van vitaminen in hun actieve vorm; aangezien de hedendaagse maatschappij een steeds groter beroep doet op de werking van de lever kan het aanbieden van actieve vitaminen een uitkomst bieden voor bijna iedereen.

Het toenemend aantal meldingen van vitamine B6-stapeling zou volgens wetenschappers vooral het gevolg kunnen zijn van de verminderde werking van de lever. Daarom kiest Bonusan voor actieve vitamine B6. Ook vitamine B12, vitamine K2 en foliumzuur werden op basis van literatuuronderzoek uitgekozen als geschikte ‘actieve verbindingen’. Daar waar uit onderzoek bleek dat de actieve verbinding geen toegevoegde waarde kon hebben, hetzij door verwerking in het lichaam, ofwel doordat de verbinding te weinig stabiel was om de houdbaarheid en werking te kunnen garanderen, werd bewust gekozen om geen actieve componenten te verwerken.

 

Terug naar de natuur

Bij het streven naar een optimale multi, hoort ook het streven naar een product dat de natuurlijke bron van vitaminen en mineralen – natuurlijke voeding – zo dicht mogelijk benadert. Ook vanuit onze klanten was er een toenemende vraag naar een zo natuurlijk mogelijk product. Multi Vital Natuur is de eerste multivitamine die uitsluitend is gebaseerd op natuurlijke voeding met gekwantificeerde hoeveelheden vitaminen en mineralen. Doordat deze vitaminen en mineralen in hun natuurlijk voedingsmatrix worden aangeboden zijn ze voorzien van alle natuurlijke cofactoren. Multi Vital Natuur is geproduceerd zonder hulpstoffen en bevat uitsluitend natuurlijke grondstoffen. Als onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling zijn we daar best een beetje trots op!

 

Ontdek Multi Vital Natuur

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies