Beweging en afvallen

Beweging belangrijker dan dieet voor behoud gewichtsverlies

maandag 29 april 2019

Voor veel mensen is het lastig om een substantieel gewichtsverlies langdurig vast te houden. Uit deze studie blijkt dat beweging hen meer helpt dan calorierestrictie om op gewicht te blijven.

 

Veel mensen lukt het om flink af te vallen, om vervolgens na een tijdje toch weer aan te komen. Beweging kan hen helpen het gewichtsverlies te behouden, zo blijk uit deze studie van de University of Colorado. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Obesity. [1]


De onderzoekers vergeleken in deze studie een groep die gewichtsverlies behield (de ‘succesvolle afvallers’) met twee andere groepen:

  1. Een controlegroep met een normale BMI (vergelijkbaar met het BMI van de onderzoeksgroep, de succesvol afgevallen groep).
  2. Een controlegroep met overgewicht/obesitas: hun BMI was vergelijkbaar met het BMI van de succesvolle afvallers voordat ze gewicht verloren.

De succesvol afgevallen groep woog gemiddeld 68 kg, de obesitasgroep bijna dertig kilo meer (ruim 96 kg).

 

Nauwkeurige metingen

In het onderzoek werd het totale dagelijkse energieverbruik gemeten volgens de gouden standaard: the doubly labeled water method, Hierbij wordt iemands energieverbruik gemeten via urinemonsters, waarin de waterstof- en zuurstofatomen gelabeld zijn met een ongewone isotoop, zodat deze elementen gevolgd kunnen worden. Dit is een nauwkeuriger meting dan via het invullen van vragenlijsten of dagboeken. Bovendien werd van iedereen het basaal metabolisme berekend, om in kaart te brengen hoeveel energie in rust en tijdens beweging werd verbruikt.


Belangrijke uitkomsten van het onderzoeken waren:

• De groep van succesvolle afvallers verbrandde significant meer calorieën (300 kcal.) dan de controlegroep met een normale BMI, maar ongeveer evenveel als de groep met overgewicht.
• Het totaal aantal verbrande kilocalorieën verbruikt door fysieke activiteit was bij de succesvolle afvallers significant hoger (180 kcal.) dan bij beide controlegroepen.
• De succesvolle afgevallen groep nam gemiddeld genomen de meeste stappen: 12.000 per dag, terwijl de groep met een normaal gewicht 9.000 stappen en met overgewicht/obesitas 6.500 per dag namen.

 

Rol van fysieke activiteit

“Deze resultaten suggereren dat deze groep van succesvolle afvallers dezelfde hoeveelheid kilocalorieën consumeert als mensen met overgewicht en obesitas, maar dat zij gewichtstoename weten te vermijden door veel fysieke activiteit,” concludeert een onderzoeker. [2] De einduitkomst uit het onderzoek is dan ook dat een succesvol behoud van gewichtsverlies dus eerder voorkomt uit beweging, dan calorierestrictie om de energiebalans te behouden.


De wetenschappers noemen hun bevindingen een stap voorwaarts om de relatie te verhelderen tussen beweging en het succesvol afvallen. Tot slot wijzen zij erop dat deze uitkomsten consistent zijn met een lange termijn studie The Biggest Loser, waarin energieverbruik door fysieke arbeid na zes jaar eveneens sterk was gecorreleerd met gewichtsverlies.

 

Kanttekening

Overigens: vanuit ons vakgebied is het nog belangrijk om te vermelden dat het hier om mensen gaat die al afgevallen zijn; bij hen is de mitochondriale (ofwel aerobe) vet- en glucoseverbranding succesvol op gang gebracht. Voor cliënten die het niet lukt om af te vallen, kunnen allerlei factoren een rol spelen:

• Zo kan het lichaam in de spaarstand staan en gaat dan zuinig om met energie;
• Er kan een laaggradige ontsteking spelen: het immuunsysteem zorgt dan voor een anaerobe verbranding om de energie naar zichzelf toe te trekken;
• Een (psychische) stressfactor kan een rol spelen, waardoor cortisol zorgt voor vetopslag.

Dit kan er allemaal toe leiden dat de aerobe, mitochondriale verbranding niet naar behoren functioneert.


Om succesvol af te vallen is allereerst dus belangrijk hoe deze mitochondriale verbranding gestimuleerd kan worden, bijvoorbeeld door de spaarstand en laaggradige ontsteking op te lossen en de stressfactor aan te pakken. Pas dan kan beweging na het afvallen een bijdrage leveren aan behouden van gewichtsverlies, doordat dan pas vetten en koolhydraten uit de voeding en reserves succesvol verbrand kunnen worden. Daarnaast spelen uiteraard in onze optiek een gezonde vetrijke oervoeding en intermittent living een belangrijke rol om gewichtsverlies te behouden. Beweging alleen is hiervoor niet voldoende, zoals dit onderzoek van de University of Colorado wellicht suggereert.

 

Bronnen

[1] Ostendorf, D.M. et al., Physical Activity Energy Expenditure and Total Daily Energy Expenditure in Successful Weight Loss Maintainers, Obesity, 25 February 2019, https://doi.org/10.1002/oby.22373

[2] https://medicalxpress.com/news/2019-03-reveals-critical-diet-weight-loss.html

 

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies