Gewichtsverlies kan diabetes omkeren

Gewichtsverlies brengt diabetes type 2 langdurig in remissie

vrijdag 29 maart 2019

Significant gewichtsverlies kan leiden tot remissie van diabetes type 2, blijkt uit een twee jaar lopend onderzoek onder ruim 300 mensen met deze aandoening. Volgens de onderzoekers geeft dit aan dat diabetes type 2 voor veel mensen omkeerbaar is.

 

Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van een gerandomiseerde klinische trail DiRECT (Diabetes Remission Clinical Trial) onder ruim 300 mensen met diabetes type 2: ruim eenderde van de deelnemers was na twee jaar nog steeds in remissie. Deze remissie bleek gelinkt aan de hoogte van het behouden gewichtsverlies. De trial is geleid door onderzoekers van Newcastle University en University of Glasgow. De resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Diabetes & Endocrinology. [1]


De aan DiRECT deelnemende mensen met diabetes type 2 kwamen uit 49 huisartsenpraktijken in Engeland en Schotland. De praktijken kregen via de computer gerandomiseerd een interventieprogramma of een controleprogramma toegewezen. Het interventieprogramma bestond uit een streng energie- en koolhydraatbeperkt dieet van 3 tot 5 maanden, met begeleiding daarna om het gewichtsverlies vast te houden. De controlegroep werd behandeld volgens de officiële richtlijnen. Participanten werden gedefinieerd als ‘in remissie’ als zij geen medicatie nodig hadden om een langetermijn bloedglucosespiegel (HbA1c) van minder dan 48 mmol/mol te behouden.

 

Link gewichtsverlies en remissie

De nieuwe resultaten bouwen voort op de resultaten van een jaar eerder. Na 1 jaar was 46% van de participanten in remissie. Een jaar later was 70% van deze groep nog steeds in remissie, ofwel 36% van de totale groep. Dat is iets lager, en de onderzoekers geven aan dat dit komt omdat het gewicht van de deelnemers in het tweede jaar iets is toegenomen. Deze resultaten bevestigen volgens hen dat remissie sterk is gelinkt aan gewichtsverlies. Een kwart van de participanten in de interventiegroep had na 2 jaar nog minimaal 10 kg gewichtsverlies, hiervan was 64 procent in remissie. Gemiddeld genomen was de interventiegroep na 2 jaar 5,4 kg meer afgevallen dan de controlegroep.


Verder leidde het programma in de hele interventiegroep tot een verlaging van bloedglucosespiegels en minder diabetesmedicatie. Het gemiddelde HbA1c verminderde van 60 mmol/mol tot 54 mmol/mol aan het einde van het tweede jaar. Diabetesmedicatie verminderde van 75% tot 40%. Ter vergelijking: in de controlegroep bleef het gemiddelde HbA1c hetzelfde en steeg het aantal mensen dat medicatie gebruikte van 77% naar 84%. De kwaliteit van leven verbeterde in beide groepen, maar de interventiegroep rapporteerde een grotere verbetering dan de controlegroep: 10 punten versus 2,5 punten.

 

Verlaagd vetgehalte pancreas

De onderzoekers vinden het belangrijkste van DiRECT dat zij inzicht hebben gekregen waarom significant gewichtsverlies resulteert in remissie van DM type II. Gedetailleerde studies hebben tot zover laten zien dat gewichtsverlies kan leiden tot een verlaagd vetgehalte in de pancreas, wat op zijn beurt is geassocieerd met een herstel van de functie van de pancreas en insulineproductie: “We snappen nu de biologische aard van deze omkeerbare aandoening. Echter, iedereen in remissie moet wel weten dat de data ook aangeven dat je DM type 2 terugkomt zodra je weer aankomt.”


Het is spannend nieuws dat we met DiRECT hebben kunnen bewijzen dat DM type 2 mensen langdurig in remissie kan brengen, indien ze meer dan 10 kilo gewicht verliezen, concludeert een onderzoeker. “We moeten nu focussen op het helpen van mensen om hun gewichtsverlies te behouden en levenslang in remissie te blijven. Het DiRECT-programma biedt een potentiële, relatief betaalbare oplossing voor veel mensen met diabetes. Met de kanttekening dat het om een complexe aandoening gaat, waardoor deze benadering niet voor iedereen zal werken.”

 

Interessante relevante artikelen

  • Intermittent fasting:
    Een andere optie om diabetes in remissie te brengen, biedt bijvoorbeeld intermittent fasting: het regelmatig vasten leidt tot een herprogrammering, en zelfs regeneratie, van de alvleeskliercellen, waardoor de insulineproductie wordt geheractiveerd. Lees meer hierover in dit artikel: Diabetes in remissie door vasten: https://www.bonusan.com/nl/nieuws/diabetes-in-remissie-door-te-vasten/
  • Schrap suikers van het menu:
    Overstappen op suikerarme voeding leidt al in minder dan twee weken tot een betere stofwisseling en reductie van overgewicht, en vermindert zo het risico op serieuze ziekten, zoals diabetes type 2. Lees meer hierover in het artikel: Suikerarme voeding maakt dieet overbodig: https://www.bonusan.com/nl/nieuws/suikerarme-voeding-maakt-dieet-overbodig/

 

Bronnen

[1] Prof Michael E J Lean, MD, et al., Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial, march 06, 2019DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(19)30068-3 https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(19)30068-3/fulltext

[2] Weight loss can put type 2 diabetes into remission for at least two years, https://www.gla.ac.uk/news/headline_639272_en.html

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies