groene omgeving

Groene omgeving verlaagt mogelijk risico hart- en vaatziekten

vrijdag 25 januari 2019

Recent bestudeerden onderzoekers van de Universiteit van Louisville in de VS de relatie tussen leven in een groene buurt en het risico op hart- en vaatziekten. Ze ontdekten dat mensen die in een beplantte omgeving wonen, een lager risico hebben op hartziekten en beroertes. 

 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een groene omgeving kan leiden tot een betere gezondheid, maar het mechanisme hierachter was nog niet volledig opgehelderd. Daarom hebben de onderzoekers van de huidige studie zich verdiept in de onderliggende processen. De hypothese van hun onderzoek was dat leven in een groene omgeving het risico op hart- en vaatziekten verlaagt door een reductie van de activatie van het sympathische zenuwstelsel.

 

Sympathisch zenuwstelsel

Het sympathisch zenuwstelsel zorgt bij lichamelijke activiteit onder andere voor een hogere hartslagfrequentie, maar wordt tevens geactiveerd bij stress. Dit is volgens de wetenschappers daarom een directe maat voor het aantonen van verschillen in stressniveaus (Yeager, 2018). Stress heeft een reeds lang bewezen relatie met hart- en vaatziekten.

 

Catecholamines meten

Aan het onderzoek deden 408 personen mee met een matig tot ernstig risico op hart- en vaatziekten. Van hen werden relevante urine- en bloedniveaus en andere biomarkers van hart- en vaatziekten verzameld, waaronder catecholamines. Dit zijn chemische verbindingen die zijn afgeleid van het aminozuur tyrosine en dienen als neurotransmitters of hormonen. Zo kan de activiteit van het sympathisch zenuwstelsel bijvoorbeeld worden beoordeeld door de niveaus van adrenaline te bekijken.

De groenheid van de omgeving werd gemeten door middel van de zogeheten satellite‐derived normalized difference vegetation index (een grafische indicator voor de vegetatiedichtheid in een bepaalde omgeving, verkregen uit satellietbeelden).

 

Minder stress

De onderzoekers vonden dat deelnemers die in een groenere omgeving wonen, lagere urineniveaus van adrenaline en F2-isoprostaan hebben. Dat wijst op verminderde oxidatieve stress en verminderde activatie van het sympathische zenuwstelsel. Bovendien hebben deelnemers die in een meer beplantte omgeving wonen een hogere angiogenesecapaciteit (herstel van bloedvaten).

Bij het analyseren van de resultaten is er gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, etniciteit, rookgedrag, leven in achterstandswijken, gebruik van statines en wonen langs verkeerswegen (luchtverontreiniging).

 

Andere determinanten

Naast de groenheid van de omgeving, zijn er nog meer omgevingsfactoren die invloed hebben op het hart- en vaatrisico. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld harde geluiden ook invloed kunnen hebben op onze gezondheid. Zo vonden onderzoekers uit Boston dat blootstelling aan harde geluiden het risico op hartaanvallen en beroertes kan verhogen, door de activatie van het hersengebied dat betrokken is bij de stressrespons, wat tot bloedvatontsteking zou leiden (American Heart Association, 2018).

Deze onderzoeken gingen in op omgevingsfactoren, maar er zijn meer determinanten voor hart- en vaatziekten. Ziekte is een complexe interactie tussen genen, epigenen en omgeving die in veel gevallen te bevorderen is met leefstijlinterventies, zoals gezonde voeding, beweging en suppletie.

Wilt u daar meer over weten? Schrijf u dan in voor één van onze opleidingen of cursussen.

 

Bronnen

American Heart Association. (2018, 5 november). Chronic exposure to excess noise may increase risk for heart disease, stroke [Persbericht]. Geraadpleegd op 10 januari 2019, van https://medicalxpress.com/news/2018-11-chronic-exposure-excess-noise-heart.html

Yeager, R. A. Y. (2018, 5 december). Association Between Residential Greenness and Cardiovascular Disease Risk [Wetenschappelijk artikel]. Journal of the American Heart Association. 2018;7:e009117 https://doi.org/10.1161/JAHA.118.009117

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies