Hyperthermie gunstig bij depressie

Hyperthermie gunstig bij depressie

dinsdag 23 januari 2018
Naast gesprekstherapie, voeding, beweging en suppletie beschikt u bij uw depressieve cliënt over nog andere strategieën waarmee u de kwaliteit van leven kunt verbeteren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een hyperthermische omgeving, blijkt uit recent onderzoek.

Behandeling van depressie is al jarenlang in onderzoek en tegelijkertijd ook onderwerp van vele discussies. Ondanks vooruitgang in de behandeling van depressie slaagt een derde van de depressieve patiënten er niet in positief te reageren op de inname van de conventionele antidepressiva. Een aantal clinici plaatst daarom vraagtekens bij deze aanpak. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat -afhankelijk van de aard van de depressie- patiënten zeker zo veel baat hebben bij cognitieve gedragstherapie, gezonde voeding en/of lichaamsbeweging (Gartlehner, 2016, Stanton 2014).

 

Hyperthermisch baden

Er bestaat een overduidelijke behoefte aan meer effectieve behandelingen met minder bijwerkingen. Zo is er ook meer aandacht gekomen voor complementaire behandelmethoden, waaronder hyperthermisch baden. Bij deze behandeling wordt de temperatuur van het gehele lichaam gedurende enkele uren verhoogd. Deze warmtebehandeling zorgt voor onder andere activatie van specifieke delen in het brein zoals van de nuclei raphes (serotonerge hersenstamkernen) betrokken bij de stemmingsregulatie en geassocieerd met positieve emoties. Dit heeft dus mogelijk gunstige effecten op het reguleren van de stemming.

 

Zestig minuten in de warmtetent

In een klinische studie werd na de hyperthermie een groot antidepressief effect waargenomen. Dertig depressieve patiënten met depressie met een relatief hoge score (boven de 16) op de Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) werden gerandomiseerd en tot zes weken na de behandeling gevolgd.

De behandelgroep (16 patiënten) werd blootgesteld aan een eenmalige hyperthermiebehandeling waarbij de lichaamstemperatuur in een warmtetent werd verhoogd tot 38,5°C. Vervolgens bleef de patiënt 60 minuten in de tent liggen om af te koelen.

De placebogroep (14 patiënten) ontving een vergelijkbare behandeling, alleen werd de lichaamstemperatuur verhoogd tot 37,7°C. Daarna werd de ernst van de depressie na een week en na zes weken gemeten met de HDRS. Uit dit onderzoek bleek dat de behandelgroep na zes weken een lagere - en dus gunstigere - score had dan de placebogroep (meer dan 4 punten verschil) (Janssen 2016).

 

Infraroodsauna ook gunstig

Ander onderzoek verricht onder patiënten met een mildere vorm van depressie geeft aan dat warmtebehandeling via een infraroodsauna gunstig kan zijn bij het verlichten van algemene klachten zoals lusteloosheid, moeheid en verlies van eetlust (Naumann 2017). Hiertoe werden 28 patiënten onderverdeeld in twee groepen. De ene helft werd gedurende een maand vijfmaal per week blootgesteld aan een 15 minuten durende droge saunabehandeling, gehandhaafd op 60 graden Celsius, gevolgd door 30 minuten rust op een bed. De andere helft van de studiepopulatie onderging geen warmtebehandeling. Bij de thermotherapiegroep, vergeleken met de niet-thermische groep, verminderden subjectieve mentale klachten. Ook nam bij de behandelgroep de concentratie van het eetlustopwekkend hongerhormoon ghreline en de daarmee gepaard gaande eetlust significant toe.

 

Conclusie

Is hyperthermie een nieuw wondermiddel in de behandeling van depressies? Misschien wel, alhoewel vervolgonderzoek zeker nodig is omdat de verrichte studies enkele methodologische beperkingen hebben (laag aantal deelnemers, korte follow-up, en een afnemend effect in de tijd). Daarbij komt nog dat het hebben van hoop en verwachtingen een placebo-effect kunnen bewerkstelligen bij zowel patiënt als behandelaar. Anderzijds is het van het grootste belang dat er andere behandelmethoden worden onderzocht die werken via andere neurobiologische pathways en minder bijwerkingen veroorzaken.

We gaan dieper in op de twaalf omgevingsfactoren die depressie in de hand werken bij onze Regionale Praktijkbijeenkomst “Depressie: evolutionair en orthomoleculair”.

Bronnen

Naumann J, Grebe J, Kaifel S et al.Effects of hyperthermic baths on depression, sleep and heart rate variability in patients with depressive disorder: a randomized clinical pilot trial. BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 172. doi: 10.1186/s12906-017-1676-5

Janssen CW, Lowry CA, Mehl MR, Allen JJ, Kelly KL, Gartner DE, Medrano A,Begay TK, Rentscher K, White JJ, Fridman A, Roberts LJ, Robbins ML, Hanusch KU,Cole SP, Raison CL. Whole-Body Hyperthermia for the Treatment of Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2016 Aug 1;73(8):789-95. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.1031. PubMed PMID: 27172277.

Masuda A, Nakazato M, Kihara T, Minagoe S, Tei C. Repeated thermal therapy diminishes appetite loss and subjective complaints in mildly depressed patients. Psychosom Med. 2005 Jul-Aug;67(4):643-7. PubMed PMID: 16046381.

Gartlehner G, Gaynes BN, Amick HR, Asher GN, Morgan LC, Coker-Schwimmer E, Forneris C, Boland E, Lux LJ, Gaylord S, Bann C, Pierl CB, Lohr KN. Comparative Benefits and Harms of Antidepressant, Psychological, Complementary, and Exercise Treatments for Major Depression: An Evidence Report for a Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2016 Mar1;164(5):331-41. doi: 10.7326/M15-1813. Epub 2015 Dec 8. Review. PubMed PMID:26857743.

Stanton R, Reaburn P. Exercise and the treatment of depression: a review of the exercise program variables. J Sci Med Sport. 2014 Mar;17(2):177-82. doi: 10.1016/j.jsams.2013.03.010. Epub 2013 Apr 18. Review. PubMed PMID: 23602562.

 

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies