actief sociaal leven tiny

Niet-roken en een actief sociaal leven kenmerkend voor een lang leven?

maandag 07 september 2020

Op 1 januari 2019 woonden er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 2.189 zogenaamde ‘honderdplussers’ in Nederland (1). Wat maakt nou dat sommige mensen gezond, heel oud worden en anderen niet? Daar wordt in de wetenschap al langer onderzoek naar gedaan. Aan deze onderzoeken kan een recent in Nieuw-Zeeland uitgevoerd onderzoek worden toegevoegd.

 

Onderzoek naar gezonde honderdplussers

Onderzoekers van de Universiteit van Otago (Nieuw-Zeeland) hebben onderzoek gedaan naar gezonde, Nieuw-Zeelandse honderdplussers. Gezonde honderdplussers zijn in dit verband mensen die ouder zijn dan 100 jaar en die niet gediagnosticeerd zijn met een of meerdere leeftijdgerelateerde aandoening(en).

 

Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van data uit een bestaand onderzoek, te weten uit de International Residential Assessment Instrument–Home Care (interRAI-HC) assessment die gedurende de periode van juli 2013 tot juli 2018 is gehouden. De deelnemers aan dat onderzoek waren oudere mensen die zelfstandig woonden. Zij hebben een assessment afgerond en de uitslagen daarvan zijn voor het hier besproken onderzoek geanalyseerd. Daarbij werden de mensen onderverdeeld in ouderen (60 - 99 jaar) en honderdplussers (100 jaar en ouder). De groep ouderen bestond uit 103.377 mensen en de groep honderdplussers uit 292 mensen. Deze laatste groep is bij de bestudering van de uitkomsten uit de assessment nog verder onderverdeeld in een groep honderdplussers en een groep gezonde honderdplussers.

 

Uit de analyse van de onderzoeksdata werd weinig verschil gevonden tussen de groep honderdplussers en de groep gezonde honderdplussers. Bij een vergelijking tussen de groep gezonde honderdplussers en de groep ouderen (60 - 99 jaar) is wel een associatie gevonden die interessant is. Niet roken en het tot op hoge leeftijd hebben van een stabiel en actief sociaal leven waren namelijk geassocieerd met het bereiken van de status van gezonde honderdplusser.

 

Een actief sociaal leven betekent in dit verband dat je je huis verlaat om interactie te hebben met andere mensen. Dat kan op bezoek gaan bij vrienden zijn, maar ook deelnemen aan activiteiten zoals het bezoeken van een concert of het spelen van een potje golf. Zolang er maar sociale contacten met andere mensen zijn en deze contacten buitenshuis plaatsvinden.

 

Kennis in de praktijk

Bij het begeleiden in uw praktijk van zowel oudere mensen als mensen die gezond oud willen worden kan het dus naast voedingsinterventies interessant zijn om te kijken naar rookgedrag en naar het sociale leven van uw patiënten. Hoe sociaal actief zijn ze eigenlijk? Waar vinden deze activiteiten plaats: in hun eigen huis of daarbuiten? En als er sprake is van verminderde sociale activiteit bij uw patiënt, hoe kunt u hen dan stimuleren om deze activiteiten uit te breiden?

 

Het verhogen en verbeteren van het sociale engagement van uw patiënt kan een mooie interventie zijn op weg naar een gezonde oude dag.

 

Bronnen:

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies