Tevredenheidsonderzoek Probio Fem

Tevredenheidsonderzoek Probio Fem

donderdag 22 december 2016

Vaginaal ongemak is de meest frequente klacht die leidt tot een bezoekje aan de huisarts. Maar uit de verkoop van intieme hygiëneproducten blijkt wel dat mogelijk veel meer vrouwen last hebben dan uit de huisartsbezoekjes kan worden afgeleid. Mede dankzij de grote aandacht voor intieme hygiëneproducten in de media, lijkt het taboe op het onderwerp gelukkig langzaam te verdwijnen. Dat maakt het ook makkelijker om het over de oorzaken te hebben.

 

Mogelijke oorzaken

Een onbalans in de darmen blijkt in de praktijk dankzij versleping vaak ook tot een onbalans in het vaginale milieu te leiden. De pH-schommelingen in de vagina, als gevolg van menstruatieperioden of promiscuïteit, kunnen deze gevoelige balans nog eens verder ten nadele beïnvloeden. Hierdoor loopt men gemakkelijker een infectie op.

 

De conventionele behandelmethoden voor vaginale infecties lijken terugkeer van eventuele klachten niet te kunnen voorkomen en er bestaat grote zorg  over de toenemende resistentie tegen conventionele middelen. Onderzoek toont aan dat het in balans brengen en houden van de vaginale flora zorgt voor drie tot zes keer minder terugkeer van klachten. Speciaal om in deze behandeling te voorzien, hebben we eerder dit jaar Probio Fem geïntroduceerd.

 

Probio Fem

Probio Fem is een medisch hulpmiddel dat is ontwikkeld voor de preventie en behandeling van vaginale infecties die worden veroorzaakt door bacteriën, schimmels en gisten. Het is een product dat perfect past in het stappenplan Probiotica, het startpunt voor vrouwen met een onbalans in de darmen die daardoor ook vaginale ongemakken ervaren. Ook geldt het als quick win bij een candidaprotocol, een gistinfectie die vaak ook vaginale ongemakken met zich meebrengt.

 

Maar werkt het ook echt?

Onder de eerste gebruiksters hebben we een enquête uitgezet zodat we kunnen toetsen of het product ook doet wat het belooft. We vonden 21 deelneemsters bereid om hun ervaringen met ons te delen.

 

Bij 9 deelneemsters werd het product geadviseerd tegen vaginitis (schimmel) en bij 6 tegen vaginose (bacteriële onbalans). Ook werd Probio Fem voorgeschreven als hulpmiddel voor het behoud van een gezonde blaas en als hulpmiddel tegen een ongedefinieerde vaginale afscheiding.

 

Gemakkelijk in het gebruik

De deelneemsters waren het eens met de stelling dat de gebruiksaanwijzing voldoende duidelijk aangaf hoe en waarvoor het product gebruikt moest worden en welke risico’s er al dan niet aan verbonden waren (19 eens, 2 neutraal). Vrijwel alle deelneemsters vonden Probio Fem gemakkelijk in gebruik (10 helemaal eens, 7 eens, 4 neutraal).

 

Tevreden over het resultaat

Zeventien van de deelneemsters waren tevreden tot heel tevreden, 2 deelneemsters tevreden noch ontevreden en 2 deelneemsters gaven aan ontevreden te zijn met het product en het uiteindelijke resultaat.

 

Aanvankelijk kans op lichte afscheiding

Veertien van de 21 deelneemsters ondervonden geen klachten. Wel werd opgemerkt dat het raadzaam was om de klanten te informeren dat tijdens gebruik aanvankelijk ook lichte afscheiding kan plaatsvinden. Drie deelneemsters gaven aan dat de capsule lichte irritatie veroorzaakte die daarvoor niet werd ervaren, 2 daarvan stopten uiteindelijk voortijdig met de kuur omdat de klachten als te vervelend werden ervaren.

 

Mogelijke verbeteringen

Op onze vraag of er verbeteringen mogelijk waren bij dit product, werd door 5 deelneemsters gereageerd. Zo werd geadviseerd om het gemak nog verder te verhogen, bijvoorbeeld middels een applicator. Bovenal gaven ze aan dat inbrengen soms als lastig ervaren kan worden, al dan niet als gevolg van de reeds aanwezige vaginale droogheid en/of gevoeligheid.

 

Voor- en nadelen

Op de vraag of onze klanten de voor/nadelen konden omschrijven gaven 11 klanten een reactie. Zeven daarvan noemden het product bijzonder gemakkelijk in gebruik vonden en 4 gaven aan snel resultaat te hebben ondervonden. Als nadeel gaven 2 klanten aan moeite te hebben ervaren met inbrengen, 2 klanten gaven aan lichte irritatie van de vagina te hebben ervaren en een klant gaf als nadeel aan dat de kuur aanvankelijk toch nog extra afscheiding opleverde.

 

Conclusies

Naar aanleiding van de resultaten kunnen we concluderen dat het algemene beeld bijzonder positief is, maar dat het gemak van het product nog niet door iedere gebruikster wordt ervaren. Hoewel in de gebruiksaanwijzing op de bijsluiter staat vermeld dat de capsule licht mag worden bevochtigd om het inbrengen te vergemakkelijken, bleek dat mogelijk niet voldoende. Mogelijk kunnen onze voorschrijvers adviseren om het inbrengen van de capsule  in geval van vaginale droogheid of gevoeligheid te ondersteunen door de capsule licht te bevochtigen met een glijmiddel op waterbasis.

 

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies