Bacteriele_infecties_en_mentale_gezondheid

Verhogen infecties het risico op mentale aandoeningen bij een kind?

vrijdag 22 februari 2019

Nieuw onderzoek suggereert dat infecties kinderen vatbaarder maakt voor psychische stoornissen. Vooral bij bacteriële infecties. Het gaat om een associatie, geen oorzakelijk verband. Het werkingsmechanisme is nog onduidelijk.

 

Het is een groeiend vakgebied dat onderzoek doet naar het verband tussen lichaam en brein. Dit nieuwe Deense onderzoek suggereert dat een infectie een kind of puber vatbaarder kan maken voor de ontwikkeling van mentale gezondheidsproblemen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Aarhus University Hospital en online gepubliceerd in JAMA Psychiatry. [1]

Voor de studie verzamelden de onderzoekers de data van 1 miljoen mensen die tussen 1995 en 2012 zijn geboren in Denemarken. Van deze groep was bijna 4% opgenomen met mentale stoornissen en kreeg meer dan 5% medicatie om hun aandoening te behandelen. De onderzoekers ontdekten dat kinderen die waren opgenomen met een infectie een 84% groter risico liepen om later te worden gediagnosticeerd met mentale stoornissen, en een 42% hoger risico om medicatie voorgeschreven te krijgen om deze stoornis te behandelen.

 

Bacteriële infecties verhoogde risico

Het risico op mentale stoornissen leek groter indien kinderen waren opgenomen voor de behandeling van zware infecties. Maar ook minder zware infecties, die met medicatie werden behandeld, waren gelinkt met een verhoogd risico. Vooral bacteriële infecties en de behandeling met antibiotica waren geassocieerd met een hoger risico op mentale ziekten. Hierbij ging het om psychische aandoeningen zoals schizofrenie, obsessief-compulsieve stoornissen, persoonlijkheids- en gedragsstoornissen, mentale achterstand, autisme, ADHD, tics en oppositioneel-opstandige gedragsstoornissen.

 

Werkingsmechanisme nog onduidelijk

Hoe infecties het risico op mentale stoornissen verhogen, is niet duidelijk, geeft de hoofdonderzoeker aan: “Het lijkt erop dat de infecties en de ontstekingsreactie die volgde het jonge brein kunnen beïnvloeden en deel kunnen zijn van het proces om mentale stoornissen te ontwikkelen. Dit kan echter ook door andere oorzaken verklaard worden. Zo kan het zijn dat sommige mensen genetisch een hoger risico lopen op het lijden aan infecties en mentale stoornissen.” [2]

De hoofdonderzoeker plaatst dan ook de kanttekening dat deze studie niet bewijst dat infecties (of hun behandeling) mentale ziektes veroorzaken, maar wél dat zij met elkaar verbonden lijken te zijn. Het gaat om algemene associaties. Ouders moeten zich dan ook niet direct zorgen maken: “De frequente infecties die iedereen ervaart, zorgen over het algemeen niet voor schade. In feite zijn die infecties zelfs noodzakelijk om het immuunsysteem te ontwikkelen.”

“Soms kan een infectie echter wel het brein aantasten en hier ernstige schade veroorzaken, al komt dit gelukkig niet vaak voor. Een beter begrip van de rol van infecties en antimicrobiële therapie voor de ontwikkeling van mentale stoornissen is belangrijk. Dit kan helpen om nieuwe methodes te ontwikkelen voor de preventie en behandeling”, zo besluit hij.

 

Onderzoeksveld in ontwikkeling

De afgelopen tientallen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de complexe interacties tussen ons darmmicrobioom en emotionele gezondheid. In een optimale conditie zorgen onze darmen en het microbioom kort samengevat voor een juiste vertering van voedingsstoffen, aanmaak van diverse vitamines, bescherming tegen pathogenen en ontgifting van ongewenste stoffen. Wanneer om wat voor reden dan ook - zoals bij een zware infectie en antibioticagebruik - een dysbiose ontstaat in het microbioom, dan kunnen de darmen deze functies niet meer goed uitoefenen, met allerlei ziektebeelden, waaronder mentale, tot gevolg.

Om enkele relevante onderzoeken in dit verband eruit te lichten:
• In dit onderzoek van de University of Auckland werd antibioticagebruik in het eerste levensjaar geassocieerd met meer gedragsproblemen en depressieve gevoelens op latere leeftijd. [3]

• Deze systematische review van de Southern Medical University versterkt het bewijs dat een dysbiose van het microbioom kan correleren met gedragsstoornissen van ASS patiënten. [4]

• Uit deze studie van Rutgers New Jersey Medical School blijkt dat kinderen met ADHD een unieke samenstelling van darmbacteriën hebben, en vaker last hebben van obstipatie en flatulentie. Verder blijkt uit nieuwe onderzoekgegevens dat bij kinderen met ADHD immuun-ontregeling is geassocieerd met een veranderd microbioom, laaggradige ontsteking, en gastro-intestinale dysfunctie. Meer studie is nodig om de exacte mechanismen te verhelderen, geven de onderzoekers aan. [5]

• De microglia zijn belangrijke macrofagen van het centrale zenuwstelsel (CZS) en zijn cruciaal voor de hersenontwikkeling en –functie en een immuunreactie van het CZS tegen infecties. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het darmmicrobioom de microglia vanaf voor de geboorte tot in de volwassenheid beïnvloedt. Toch is het huidig begrip van de connectie nog beperkt. Deze studie van de Jinan University biedt een omvangrijk theoretische basis om in de toekomst de potentiële wegen te onderzoeken hoe de darmbacteriën ziekten van het CZS beïnvloeden. [6]

Zo worden in deze en nog veel meer onderzoeken de cellulaire en fysiologische mechanismen achter de verbinding tussen de darmen, het microbioom en ons brein geïdentificeerd. Veel is echter nog niet opgehelderd en daarom blijft het een fascinerend, multidisciplinair onderzoeksgebied, dat langzaamaan steeds beter in kaart wordt gebracht.

 

Bronnen

[1] Ole Köhler-Forsberg et al. A Nationwide Study in Denmark of the Association Between Treated Infections and the Subsequent Risk of Treated Mental Disorders in Children and Adolescents, JAMA Psychiatry (2018). DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2018.3428

[2] https://medicalxpress.com/news/2018-12-infections-young-tied-mental-illness.html

[3] Slykerman R.F. et al., Antibiotics in the first year of life and subsequent neurocognitive outcomes. Acta Paediatr. 2017 Jan;106(1):87-94. doi: 10.1111/apa.13613,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27701771

[4] Liu, F. et al., Altered composition and function of intestinal microbiota in autism spectrum disorders: a systematic review, Transl Psychiatry. 2019. Jan 29;9(1):43. doi: 10.1038/s41398-019-0389-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30696816

[5] Ming, X. et al, A Gut Feeling: A Hypothesis of the Role of the Microbiome in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorders, Child Neurol Open. 2018 Jul 11;5:2329048X18786799, doi: 10.1177/2329048X18786799, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30023407

[6] Wang, Y. Et al, The Gut-Microglia Connection: Implications for Central Nervous System Diseases, Front Immunol. 2018 Oct 5;9:2325. doi: 10.3389/fimmu.2018.02325, eCollection 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30344525

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies