03.02.2022

Veiligheid hogere doseringen vitamine D

Inhoud

  1. Hoog-gedoseerde vitamine D suppletie
  2. Onderzoek naar hoog-gedoseerde vitamine D
  3. Zijn hogere doseringen van vitamine D veilig?

De ADH van vitamine D varieert van 10 tot 20 microgram per dag, waarbij de hoogste aanbeveling geldt voor mensen boven de zeventig jaar. Bij verminderde blootstelling aan zonlicht of hogere huidpigmentatie, kan daar nog 2,5 microgram bijkomen. Het doel van vitamine D is voornamelijk de verhoging van calcium-opname in de botten.Hoog-gedoseerde vitamine D suppletie

Hierboven spreken we over de laag-gedoseerde suppletie, waarvan al bekend was dat dit op de lange termijn veilig is. Maar, er was nog maar weinig bekend over de eventuele bijwerkingen van hoog-gedoseerde vitamine D suppletie. Terwijl er bij lagere doses geen verhoogd risico was gevonden op vallen en fracturen, leek een studie met een jaarlijkse dosis van 300.000 IE (40 IE is 1 microgram), 3 jaar of langer genomen, dit risico wel te verhogen.

Laatst is een systematische review en meta-analyse uitgevoerd, die 19.389 deelnemers omvatte. Hieruit bleek dat het aantal deelnemers met bijwerkingen niet verschilde tussen vitamine D en placebogroep. Daarom zijn de bijwerkingen van hoog-gedoseerde vitamine D suppletie op de lange termijn onderzocht.

Onderzoek naar hoog-gedoseerde vitamine D

In een vier jaar durende gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studie kregen 5108 volwassenen van 50-84 jaar oud elke maand een hoog-gedoseerd vitamine D3-supplement (100.000 IE) of een placebo. De resultaten, gepubliceerd door Clinical Nutrition, omvatten de zelf gerapporteerde bijwerkingen. Hiervoor kreeg men maandelijks een vragenlijst, inclusief een open vraag over eventuele bijwerkingen die de deelnemers aan de betreffende capsules toedichtten. Zowel in de vitamine D- als de placebogroep werd melding gemaakt van meer dan 1 vermeende bijwerking, door respectievelijk 16,5 en 15,8 % van de deelnemers. Een erg klein verschil.

Zijn hogere doseringen van vitamine D veilig?

Maandelijkse suppletie van hoog-gedoseerde (100.000 IE) vitamine D3 gedurende langere tijd heeft geen invloed op de door de deelnemers gemelde bijwerkingen. Hierdoor kan een hoge dosering van vitamine D als veilig worden beschouwd.

Wil je meer weten over vitamine D? Ontdek hier 10 dingen die je nog niet wist over vitamine D. 

Referenties

  1. Malihi Z, Lawes CMM, Wu Z, Huang Y, Waayer D, Toop L, Khaw K, Camargo CA, Scragg R, (2018) Monthly high-dose vitamin D3 supplementation and self-reported adverse events in a 4-year randomized controlled trial. Clinical Nutrition https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.07.034
  2. https://www.nutraingredients.com/Article/2018/08/14/RCT-backs-long-term-safety-of-high-dose-vitamin-D-supplements.