Suiker_en_microbioom

Vruchtendrank met fructose, wat vinden de nieren daarvan?

donderdag 21 februari 2019

Eigenlijk weten we al langer dat suikerhoudende dranken slecht zijn voor de gezondheid. Echter, voor wat betreft het effect op de nierfunctie was er nog veel onduidelijk. Nu is uit een recent onderzoek van wetenschappers uit Mississippi gebleken dat hoge consumptie van vruchtensappen ook verband houdt met het risico op chronische nierziekten.

 

Het onderzoek was onderdeel van de Jackson Heart Study, waaruit 3003 mannen en vrouwen met een gezonde nierfunctie zijn geselecteerd. Het consumptiegedrag van frisdrank werd prospectief gemeten aan de hand van voedselfrequentievragenlijsten. De deelnemers werden acht jaar lang gevolgd. De glomerulaire filtratiesnelheid werd gebruikt als maat voor de aanwezigheid van chronisch nierfalen (Rebholz, 2019).

 

Van matige drinker tot veelgebruiker

Het drinkgedrag werd in vier drinkpatronen ingedeeld, namelijk het consumeren van 1) alcoholhoudende dranken, 2) fruit- en groentedranken, 3) de dranken die laag in vet, en kunstmatig gezoet waren, en 4) de gesuikerde dranken, waaronder frisdrank, gesuikerde vruchtensappen, maar ook water. De mate van het gebruik van de dranken werd onderverdeeld in scores van 1 tot 3, met de laagste score als referentie. Hoe meer dranken er werden gebruikt per week, hoe hoger de score (Rebholz, 2019).

 

Gesuikerde dranken doen het slecht

Zes procent van de gezonde mannen en vrouwen ontwikkelde gedurende de studie een chronische nierziekte. Bij de eerste drie drinkpatronen werd geen relatie gevonden met nierfalen. Het drinken van gesuikerde dranken werd wel significant geassocieerd met het risico op het ontwikkelen van een chronische nieraandoening. In deze groep hadden deelnemers met de hoogste score 61 procent meer kans op het krijgen van een chronische nierziekte dan de referentiegroep met hetzelfde drinkpatroon (Rebholz, 2019).

Dit resultaat was onafhankelijk van energie-inname, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, BMI, rookgedrag, beweegpatroon, hypertensie, diabetes, cholesterol, hart- en vaatziekten in het verleden en nierfunctie bij aanvang van de studie (Rebholz, 2019).

 

Fructose de boosdoener?

De onderzoekers speculeren over het onderliggende mechanisme van dit verhoogde risico. Het met overmaat drinken van gesuikerde dranken kan bijdragen aan het ontwikkelen van obesitas. Dit is een risicofactor voor zowel diabetes, hart- en vaatziekten, maar ook chronisch nierfalen. Ook zou het zo kunnen zijn dat fructose uit gesuikerde dranken de veroorzaker is. De monosacharide verhoogt de serumurinezuur concentraties op verschillende manieren. Uit gedegen epidemiologische onderzoeken komt naar voren dat deze stijging een onafhankelijke risicofactor is voor de ontwikkeling van chronische nierschade (Mwasongwe et al. 2018).

 

Suiker en darmflora

Wij verdiepen ons graag in de rol die de darmflora spelen bij het ontstaan van onder andere nierziekten bij gebruik van (veel) suiker. Er zijn aanleidingen die deze nieuwsgierigheid versterken. Zo stuitten we op een dieronderzoek over de invloed van verschillende sachariden op de samenstelling van de darmkolonies (Townsend et al. 2019).

 

Bronnen

Casey M., Rebholz, Bessie A. Young, Ronit Katz, Katherine L. Tucker, Teresa C. Carithers, Arnita F. Norwood and Adolfo Correa (2019). Patterns of Beverages Consumed and Risk of Incident Kidney Disease. Clinical Journal of American Society of Nephrology. 14 (1): 49-56. Doi: 10.2215/CJN.06380518

Mwasongwe, S.E., Fülöp, T., Katz, R., Musani, S.K., Sims, M., Correa, A., Flessner, M.F., Young, B.A. (2018). Relation of uric acid level to rapid kidney function decline and development of kidney disease: The Jackson Heart Study. J Clin Hypertens (Greenwich). 20(4):775-783. Doi: 10.1111/jch.13239.

Townsend, G.E., Han, W., Schwalm, N.D., Raghavan, V., Barry N.A., Goodman, A.L., Groisman, E.A. (2019). Dietary sugar silences a colonization factor in a mammalian gut symbiont. PNAS. 116(1) 233-238. Doi: 10.1073/pnas.1813780115

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies