Curcuma

Niet alle curcuma even goed opneembaar

woensdag 16 augustus 2017
Curcumine en andere curcuminoïden staan tegenwoordig sterk in de wetenschappelijke belangstelling. In uw praktijk kunt u het inzetten voor een normale werking van het immuunsysteem en als antioxidant. Maar: niet elk extract is even goed opneembaar.

Curcuma heeft veel interessante toepassingen in uw praktijk.  Voor een uitgebreid overzicht van alle werkingsgebieden verwijzen we u graag naar de wetenschappelijke monografie van de Natura Foundation . Hier kunnen we in ieder geval zeggen dat het de lever helpt, bijdraagt aan een normale werking van het immuunsysteem, gunstig is voor hart- en bloedvaten, het zenuwstelsel ondersteunt en werkzaam is als antioxidant.

 

Waarom curcuma niet altijd goed wordt opgenomen

De toepassing van Curcuma longa wordt gehinderd doordat curcumine en andere curcuminoïden zeer slecht oplosbaar zijn in water, waardoor het ook zeer moeilijk wordt opgenomen in het lichaam. Het grootste deel van de curcuminoïden wordt via de ontlasting ongebruikt weer uitgescheiden en dat deel dat wél wordt opgenomen, wordt bovendien in de lever snel gebonden aan glucuronides en sulfaat. Hierdoor worden de curcuminoïden wateroplosbaar gemaakt en worden ze snel uitgescheiden door het lichaam.

 

Wat is Curcuwin?

Curcuwin is een nieuwe curcumagrondstof, waarbij de wateroplosbaarheid van natuurlijke curcumine sterk wordt verbeterd met behulp van de gepatenteerde UltraSol-technologie. Curcuwin levert daardoor curcuminoïden met een hoge biologische beschikbaarheid en met eenzelfde curcuminoïdenprofiel als van nature voorkomt in de curcumawortelstok: curcumine (circa 75%), demethoxycurcumine (circa 15%) en bismethoxycurcumine (circa 5%).

Maar er is nog een voordeel: Curcuwin verhoogt na inname ook aantoonbaar belangrijke metabolieten, zoals tetrahydrocurcumine (THC).[1] Deze curcumametabolieten zijn voorheen onvoldoende meegenomen in de evaluatie van curcuma. Tetrahydrocurcumine is bijvoorbeeld een sterkere antioxidant dan curcumine zelf.

 

De opneembaarheid van Curcuwin

In een wetenschappelijke studie waarin de absorptie van Curcuwin werd vergeleken met die van een aantal aantal andere curcumagrondstoffen op de markt, bleek Curcuwin 46 keer meer curcuminoïden in het bloed op te leveren dan standaard curcumine en zelfs 136,3 maal meer curcumine.[1] In een andere publicatie, een vergelijking van zeven verschillende curcumagrondstoffen op de markt, scoort Curcuwin het best van alle andere commercieel verkrijgbare onderzochte curcumagrondstoffen, zowel wanneer gekeken wordt naar beste absorptie per gram grondstof als absorptie per hoeveelheid ingenomen curcuminoïden. Het scoort anderhalf keer beter dan de de op één na best scorende curcumagrondstof.[2]

Natuurlijk zijn er veel soorten curcuma op de markt en de geclaimde opneembaarheid lijkt bij de meeste daarvan ernstig aan inflatie onderhevig. Bij nadere bestudering kan men bij de wetenschappelijke onderbouwing van diverse van deze claims wel wat vraagtekens plaatsen. De claim met de hoogste absorptie ("185 x beter opneembaar dan standaard curcumine") is gebaseerd op een studie[3] waar wel wat kanttekeningen bij te maken zijn: enkelblind, geen vergelijking met andere bekende curcuminegrondstoffen. Bovendien worden er gegevens geëxtrapoleerd.

Producten op basis van Longvida curcumine ('solid lipid curcumin particles' SLCP) hebben een '65x beter opneembaar' claim, op basis van een (niet peer-reviewed) studie waarin betere opneembaarheid moeilijk kwantificeerbaar bleek door het geringe aantal proefpersonen (6) en de zeer lage score van het vergelijkingsmateriaal.[4] Het onderzoek waarop de claims van Curcuwin zijn gebaseerd is dubbelblind uitgevoerd en is veel robuuster qua opzet.[1]

 

Langer in het lichaam actief

Bij de selectie van het beste curcumasupplement is het niet alleen van belang te kijken naar de claim over de hogere opneembaarheid en de onderbouwing daarvan, maar ook naar hoe lang de hogere bloedspiegels aanwezig blijven. Curcuwin's unieke samensteling remt de vorming van conjugaten, afbraakstoffen van curcumine en curcuminoïden, waardoor curcumine en curcuminoïden aanmerkelijk langer in het lichaam actief blijven. Gunstige omzettingen, zoals naar van curcumine naar tetrahydrocurcumine (THC) vinden juist meer plaats. In wetenschappelijke publicaties blijkt CurcuWin daarom een duidelijke winnaar in snelle en duurzame biologische beschikbaarheid van curcumine en curcuminoïden.

 

Bronnen

  1. Jäger R, Lowery RP, Calvanese AV, Joy JM, Purpura M, Wilson JM. Comparative absorption of curcumin formulations. Nutrition Journal. 2014;13:11. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24461029 DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1475-2891-13-11
  2. Douglass BJ, Clouatre DL. Beyond yellow curry: Assessing commercial curcumin absorption technologies. J Am Coll Nutr. 2015;34(4):347–58. Open Access: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4536942/ PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25856323 DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07315724.2014.950392. Curcuwin is HCDC in deze studie.
  3. Schiborr C, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516–27. Open Access: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mnfr.201300724/full PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24402825 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/mnfr.201300724.
  4. Gota VS, Maru GB, Soni TG, Gandhi TR, Kochar N, Agarwal MG. Safety and pharmacokinetics of a solid lipid curcumin particle formulation in osteosarcoma patients and healthy volunteers. J Agric Food Chem. 2010 Feb 24;58(4):2095–9. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20092313 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jf9024807.

 

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies