Meer grip op uw gezondheid, samen met een professional

Uw bloed is een belangrijke informatiebron. Met een Bloedwaardencheck krijgt u eenvoudig inzicht in deze informatie. Omdat u de Bloedwaardenchecks altijd aanvraagt in overleg met uw behandelaar, weet u zeker dat de uitslagen goed worden geïnterpreteerd. Bovendien kan uw behandelaar daarna zorgen voor een passend gezondheidsadvies.

Waarom onder begeleiding

Uw behandelaar ontvangt de uitslag van uw Bloedwaardencheck(s) en begeleid u door de resultaten van uw Bloedwaardencheck. Vervolgens kijkt u samen naar de mogelijkheden en maakt uw behandelaar een passend behandelplan. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, suppletie en lifestyle. Bovendien kan uw behandelaar u voorzien van aanvullende informatie over uw gezondheid en een behandelplan voor u opstellen. Het contact met uw behandelaar geeft bovendien meer grip op het succes van uw behandeling.

11 Bloedwaardenchecks

Bonusan biedt 11 verschillende Bloedwaardenchecks, van eenvoudige ijzertest tot complete screening van uw bloed. Samen met uw behandelaar kunt u gericht onderzoek laten doen naar vitaminen, cholesterol, insuline, stress of laaggradige ontstekingen. 

Betrouwbaar en gemakkelijk

Uw bloed wordt zorgvuldig gecontroleerd door een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium dat is gespecialiseerd in bloedanalyse. Voor het prikken kunt u terecht bij ruim 800 professionele prikpunten door heel Nederland.

 

men-icon.png

INZICHT IN UW GEZONDHEID

Begeleiding en interpretatie door uw behandelaar.

clock-icon.png

BETROUWBAAR & GEMAKKELIJK

Meer dan 800 professionele prikpunten door heel Nederland.

ER ZIJN 11 BONUSAN BLOEDWAARDENCHECKS

Bloedwaardencheck Screening Compleet

Bloedwaardencheck Screening Compleet

€ 144,99
Bonusan_Screening_Basis.jpg

Bloedwaardencheck Screening Basis

€ 115,00
Bonusan_Insuline_Resistentie_Analyse.jpg

Bloedwaardencheck Insulineresistentie

€ 45,00
Bonusan_IJzer_Analyse.jpg

Bloedwaardencheck IJzer

€ 54,99
Bonusan_Vitamine_Analyse_Compleet.jpg

Bloedwaardencheck Vitaminen Compleet

€ 90,00
Bonusan_Vitamine-D_Analyse

Bloedwaardencheck Vitamine D

€ 47,50
Bonusan_Vitamine-B6_Analyse.jpg

Bloedwaardencheck Vitamine B6

€ 50,00
Bonusan_Schildklier_Analyse_Compleet.jpg

Bloedwaardencheck Schildklier Compleet

€ 115,00
Bonusan_Cholesterol_Analyse_Compleet.jpg

Bloedwaardencheck Cholesterol Compleet

€ 40,00
Bonusan_Lever_Analyse.jpg

Bloedwaardencheck Lever

€ 34,99
Bonusan_Laaggradige_Ontsteking_Analyse.jpg

Bloedwaardencheck Laaggradige Ontsteking

€ 39,00

800 Prikpunten

Om bloed te laten afnemen kunt u terecht bij ruim 800 professionele prikpunten in of nabij uw woonplaats.

U kunt hiervoor bellen met het afsprakenbureau van PMO (tel. 0251-714 614) om een afspraak te maken bij een prikpunt bij u in de buurt.

Prikpunten

VEELGESTELDE VRAGEN

In het stappenplan en in bovenstaande filmpje wordt kort uitgelegd hoe de Bloedwaardencheck werkt.

Allereerst neemt u contact op met uw behandelaar om samen te bepalen welke Bloedwaardencheck(s) voor u relevant kunnen zijn. Vervolgens ontvangt u van uw behandelaar een e-mail voor het aanmaken van een online account bij Bonusan. Na activatie van uw account kunt u direct uw Bloedwaardencheck bij Bonusan bestellen.

Bij Bonusan kunt u in overleg met uw behandelaar 11 verschillende Bloedwaardenchecks aanvragen, van een eenvoudige ijzertest tot een complete screening van het bloed. Elke situatie is weer anders en vraagt om een andere Bloedwaardencheck. Een volledig overzicht van de Bloedwaardenchecks die we aanbieden vindt u hierboven. U overlegt met uw behandelaar welke Bloedwaardenchecks voor u relevant zijn.

De laboratoriumgegevens die uit de Bloedwaardencheck naar voren komen zijn medisch van aard en in waarden uitgedrukt.  Deze zijn het beste te interpreteren door een medisch specialist. Daarom gaan de resultaten van het bloedonderzoek eerst naar uw behandelaar. Pas daarna worden de uitkomsten met u gedeeld en kunnen de uitkomsten eventueel worden omgezet in een concreet advies of behandelvoorstel. Bonusan speelt in dat traject geen rol.

Uw bestelling- en uw NAW-gegevens worden gedeeld met afsprakenbureau PMO (Prikken & Medisch Onderzoek). PMO heeft deze gegevens nodig om met u een afspraak te kunnen maken bij een prikpunt. Verder deelt PMO de door u verstrekte gegevens met het laboratorium dat uiteindelijk uw bloed zal onderzoeken. Uw gegevens worden vertrouwelijk door bovengenoemde partijen behandeld en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Uw behandelaar ontvangt de uitslag van uw Bloedwaardencheck(s) en vertaalt de metingen naar een advies of behandelvoorstel. Ook kan hij of zij samen met u eventuele aanvullende Bloedwaardenchecks aanvragen.

Uw bloed wordt zorgvuldig geanalyseerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium dat is gespecialiseerd in bloedanalyse. De resultaten die hieruit naar voren komen zijn objectief en in waarden uitgedrukt. Om tot een behandeling te komen, moeten de testuitslagen eerst door uw behandelaar worden geïnterpreteerd en worden afgestemd op uw specifieke gezondheidssituatie. Een orthomoleculair therapeut zal mogelijk andere conclusies verbinden aan de resultaten dan een diëtist.

Uw bloed wordt onderzocht en daaruit komen bepaalde waarden naar voren. Deze zijn objectief en betrouwbaar. Uitgangspunt voor deze bloedwaarden zijn de landelijke referentiewaarden van het NVKC. Uw behandelaar weet deze waarden juist te interpreteren en te koppelen aan uw specifieke situatie.

Het is alleen mogelijk om onze Bloedwaardencheck aan te vragen in samenspraak met een behandelaar. Heeft u geen behandelaar? Neem dan contact op met ons Klant Contact Center. Telefoon: 0186 – 745001, e-mail: info-nl@bonusan.com

Het is alleen mogelijk om een Bloedwaardencheck aan te vragen via een behandelaar. De resultaten die uit de Bloedwaardencheck naar voren komen zijn medisch van aard. We hechten grote waarde aan een zorgvuldige en specialistische interpretatie van die gegevens. Om tot een passende behandeling te kunnen komen, is het noodzakelijk dat de gegevens eerst met behulp van de expertise van uw eigen behandelaar worden geïnterpreteerd aan de hand van uw specifieke gezondheidssituatie.

Het laboratorium analyseert uw bloed zodra deze de buisjes heeft ontvangen. Per bloedwaardencheck varieert de analysetijd. De analysetijd vindt u op de productpagina. De uitslag wordt vervolgens naar uw behandelaar gestuurd. Uw behandelaar evalueert altijd eerst de uitslag om een goede interpretatie te garanderen. Uw behandelaar neemt contact op om de uitslag met u te bespreken.

Ja, u moet 4,5 uur van tevoren nuchter blijven. Indien uw afspraak vóór 11.00 uur plaatsvindt, dient u vanaf 24.00 uur de voorgaande avond nuchter te blijven. Water en thee (zonder melk en/of suiker) mag u drinken. Na de bloedafname kunt u zonder bezwaar iets eten. Meer informatie staat in de schriftelijke afspraakbevestiging van uw prikpunt.

Om een prikafspraak te maken neemt u contact op met het afsprakenbureau van PMO. De contactgegevens van het afsprakenbureau krijgt u toegestuurd in de e-mail die u van uw behandelaar ontvangt. De contactgegevens vindt u hieronder.

Telefoon: 0251 – 714 614, e-mail: info@pmonederland.nl

De partner waarmee we werken, PMO (Prikken & Medisch Onderzoek), heeft meer dan 800 professionele prikpunten door heel Nederland. De prikpunten staan bekend om hun deskundige personeel en secure manier van werken.

In samenspraak met uw behandelaar kunt u één of meerdere Bloedwaardenchecks tegelijk aanvragen die mogelijk relevant voor u zijn.

Uw behandelaar neemt contact met u op zodra deze de uitslag heeft geïnterpreteerd. Bel altijd eerst uw behandelaar als u lange tijd niets heeft gehoord. Indien uw behandelaar zelf nog niets ontvangen heeft, kan hij of zij contact opnemen met het afsprakenbureau van PMO

Telefoon: 0251 – 714 614, e-mail: info@pmonederland.nl

U hoeft zich geen zorgen te maken of u wel het goede buisje gebruikt. De medewerker van het laboratorium kan dit zien en voert de bloedafname correct uit.

Bij warm weer is het belangrijk om de bloedbuizen zo lang mogelijk gekoeld te bewaren en pas vlak voor dat de post wordt opgehaald op de bus te doen.
Indien nodig, buisjes na het prikken maximaal 1 dag bewaren in de koelkast, tussen de 2 en 8 graden Celsius. De buisjes dienen beschermd te worden tegen direct zonlicht.

De medische retourenvelop voor uw bloedbuisjes is voorgefrankeerd, dus u hoeft geen extra postzegels te plakken.

De medische retourenvelop is al voor u geadresseerd, dus u hoeft geen adresgegevens meer op de envelop te vermelden.

De contactgegevens van het afsprakenbureau staan vermeld in de e-mail waarmee u de Bloedwaardenchecks kunt aanvragen. Deze e-mail ontvangt u van uw behandelaar. De contactgegevens vindt u hieronder.

Telefoon: 0251 – 714 614, e-mail: info@pmonederland.nl

In sommige gevallen is het mogelijk om uw Bloedwaardencheck vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Het is niet mogelijk om een Bloedwaardencheck aan te vragen zonder tussenkomst van een behandelaar.  Heeft u geen behandelaar? Neem dan contact op met ons Klant Contact Center.

Telefoon: 0186 – 745001, e-mail: info-nl@bonusan.com

De Bloedwaardencheck van Bonusan geeft u de mogelijkheid om samen met uw behandelaar te kiezen uit 14 verschillende Bloedwaardenchecks. Hierdoor krijgt u een breder beeld van uw gezondheid. Bovendien wordt de Bloedwaardencheck door uw behandelaar geïnterpreteerd aan de hand van zijn of haar specifieke expertise.

De Bloedwaardencheck kan worden aangevraagd samen met uw behandelaar.

Medische post is spoedeisende post met urgente informatie of een bederfelijke inhoud, zoals gevulde bloedbuisjes. De bloedbuisjes worden met geconditioneerd vervoer afgeleverd bij het laboratorium, zodat de zending binnen de gestelde temperatuureisen blijft.

U hoeft niet thuis te blijven om de medische retourenvelop met bloedbuisjes in ontvangst te nemen. De envelop die u ontvangt, past door een standaard formaat brievenbus.

De buisjes worden gevuld door een medewerker van het prikpunt, u hoeft dit dus niet zelf te doen. De medewerker is ervaren in het afnemen van bloed en weet precies hoeveel bloed moet worden afgenomen zodat de buisjes vol genoeg zijn voor een goede analyse door het laboratorium.

De uitslagen van uw Bloedwaardencheck zijn alleen bekend bij het laboratorium en uw behandelaar. Deze gaan vertrouwelijk met uw informatie om. De uitslagen worden alleen aan u bekendgemaakt. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (waaronder begrepen uw testuitslagen) verwijzen wij u naar onze privacy verklaring.

Een Bloedwaardencheck kan alleen worden aangevraagd via uw eigen behandelaar. Er moet dus sprake zijn van een  patiënt-behandelaar relatie. Daardoor is het niet mogelijk om een Bloedwaardencheck voor iemand anders te bestellen. Bovendien zijn de buisjes persoonsgebonden. Dit wordt geborgd door de legitimatieplicht bij het prikpunt.

Dat komt zelden voor. Indien dit het geval is, neemt u eerst contact op met het afspraken bureau van PMO.

Ja, dat kan direct via de Supplementen Verzend Service van Bonusan.

Ja, dat is zichtbaar in het bloed. Gebruikt u bijvoorbeeld dagelijks een hoog gedoseerd vitamine D supplement, dan zal uw bloedwaarde op dat vlak hoger liggen dan bij iemand die dat niet doet.

Als u op de website een Bloedwaardencheck heeft aangeschaft ontvangt u een labpakket en worden aan u aansluitend diverse diensten geleverd. 

Als het labpakket eenmaal aan u is geleverd is herroeping van die aankoop niet langer mogelijk en kunt u uw geld voor het labpakket (ad € 7,40 )dus ook niet meer terugkrijgen. Aan het labpakket en de bloedbuisjes in het bijzonder, worden vanzelfsprekend de hoogst mogelijke gezondheidsnormen en hygiëne eisen gesteld. Een retour gezonden labpakket is niet langer bruikbaar, ongeacht of het pakket door u is geopend. Het is voor ons namelijk onmogelijk om te controleren of de bloedbuisjes zijn aangeraakt of anderszins zijn behandeld, in welk geval de bloedbuisjes mogelijk niet langer steriel zijn. Als de bloedbuisjes niet langer steriel zijn kan een zorgvuldige en correcte uitslag niet langer worden gewaarborgd.

Herroeping van de aanvullend door ons – of onze partners – te leveren diensten is zonder opgave van reden wel mogelijk, mits u binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst inzake de aanschaf van de bloedwaardencheck ons daarvan op de hoogte stelt door het herroepingsformulier in te vullen en aan ons te retourneren [link] of door contact met ons op te nemen.

Telefoon: 0186 – 745001, e-mail: info-nl@bonusan.com

Als wij – of onze partners - op uw uitdrukkelijke verzoek al voor het verstrijken van de herroepingstermijn zijn begonnen met de uitvoering van diensten dan bent u gehouden de in dat verband door ons reeds gemaakte redelijke kosten verschuldigd. Daartoe geldt de volgende staffel:

  • Als u een of meer testen besteld en betaald heeft maar nog geen contact opgenomen met het afsprakenbureau van PMO krijgt u in geval van tijdige herroeping het volledige bedrag voor de herroepen diensten (uitgezonderd de kosten van het labpakket ad € 7,40)
  • Als u een of meer testen besteld en betaald heeft en contact heeft opgenomen met het afsprakenbureau maar u bedenkt zich en u besluit geen bloed te laten prikken, dan ontvangt u in geval van tijdige herroeping het volledig betaalde bedrag minus de kosten van het labpakket en minus € 7,60 administratie kosten retour.
  • Als u een of meer testen besteld en betaald heeft en contact opgenomen met het afsprakenbureau en u heeft bloed laten prikken maar u besluit de gevulde buisjes niet op te sturen, dan ontvangt u in geval van tijdige herroeping het volledige bedrag minus de kosten van het labpakket en minus € 20,- retour
  • Als u wij op uw uitdrukkelijke verzoek de overeengekomen diensten al volledig binnen de herroepingstermijn hebben uitgevoerd heeft u niet langer recht op herroeping of op teruggave van enig door u betaald bedrag.  

Voor een overzicht van uw rechten en verplichtingen in geval van herroeping verwijzen wij u naar het onderwerp herroeping en retournering op onze website.

VOORWAARDEN & CONTACT

Neem contact op met PMO voor vragen over prikpunten, uitslagen en praktische informatie. Telefoon: 0251 – 714 614, e-mail: info@pmonederland.nl

Neem contact op met Bonusan voor vragen over gezondheidsprofessionals, uw registratie, het bestelproces en de bloedwaardenchecks. Telefoon: 0186 – 745 001, e-mail: info-nl@bonusan.com

Klik op onderstaande link om onze Algemene Voorwaarden te bekijken,

Internetbureau W3S

Bonusan.com/nl maakt gebruik van cookies met als doel de website en onze diensten te verbeteren. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn. Wilt u weten welke cookies wij plaatsen? Lees hier meer informatie.

Accepteer Alleen Functionele Cookies